Hoppa till innehållet

TRIBOS-master först som joint degree

Publicerad: 8 februari 2017

Masterutbildningen i tribologi, TRIBOS-master, har nu blivit den första vid Luleå tekniska universitet med joint degree. Programmet ingår i Erasmus Mundus och har benämningen Joint European Master in Tribology of Surfaces and Interfaces.

– Det är mycket glädjande att vi efter flera års arbete äntligen är i mål med den här processen med joint degree. Samarbetet mellan konsortiet, institutionerna och universitetets verksamhetsstöd har varit mycket viktigt för att kunna driva igenom detta, säger Nazanin Emami, professor i maskinelement och utbildningsledare för TRIBOS-master.

– Luleå tekniska universitet är förutom att vara en nationell aktör också aktiva i ett globalt sammanhang. Därför är det viktigt att vi värnar om våra internationella samarbeten med ledande partners och startar nya samarbeten inom såväl grundutbildning som doktorandnivå. Det den här processen har lärt oss är att vi på universitetet tillsammans kan bli än mer effektiva i fråga om tydliga riktlinjer och rekrytering för våra internationella utbildningar, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Konsortiet består av framstående universitet inom tribologi och utgörs av Luleå tekniska universitet samt universiteten i Ljubljana (koordinator), Leeds och Coimbra. TRIBOS-master är ett tvåårigt Erasmus Mundus Master program som täcker flera discipliner inom tribologi. Konsortiet startade januari 2012 och de första studenterna började 2013. Nu har man alltså skapat en gemensam examen mellan de olika universiteten.

– Vi har mycket engagerade och duktiga studenter i programmet från hela världen som efter utbildningen har fortsatt antingen inom forskarutbildning eller fått jobb i industrin, säger Nazanin Emami.

Så här uttryckte sig dåvarande Högskoleverket (idag ersatt med UKÄ och UHR) gällande joint degrees:

”Avsikten med joint degrees är att ett antal utbildningsanordnare går samman och ger en gemensam utbildning som dessutom leder till en gemensam examen. Detta ska ge samarbetsvinster för utbildningsanordnarna, ge studenterna större valfrihet och bidra till att stärka den internationella dimensionen i utbildningen. Frågan drivs mycket aktivt i Europa som en del av Bolognaprocessen. Förhoppningen är att joint degrees ska kunna bidra till det övergripande målet att etablera the European Higher Education Area (EHEA), det vill säga en konkurrenskraftig zon för högre utbildning. ”

– Jag vill särskilt lyfta fram mina kollegor på avdelningen för maskinelement samt prefekten och huvudutbildningsledaren vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik. De har varit mycket positiva och stöttat programmet under processens gång. Jag vill också skicka ett varmt tack till universitetsjuristerna, utbildnings- och forskningsenheten, studentservice samt examensenheten vid Luleå tekniska universitet, säger Nazanin Emami.

Kontakt

Nazanin Emami

Emami, Nazanin - Professor

Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491939

Taggar