Avslutade forskningsprojekt inom tribologi

 

 


INTERFACE - utveckling av modeller för tribologiska kontakter för att dimensionera mekaniska komponenter och system. Modellerna ska implementeras i programvaror som används av ingenjörer i svensk industri.

Finansiär: PROVIKING
Projektet är avslutat.

 

HiMeC - samverkansprojekt med svensk industri för att förbättra tribologiska system. Ett partnerskap i HiMeC:s företagsnätverk ger ditt företag tillgång till forskning och utveckling i världsklass inom området tribologi. Det ger dig konkurrensfördelar genom minskade drifts- och underhållskostnader, energibesparingar m.m.

Finansiär: Stiftelsen för strategisk forskning samt svensk industri.
Projektet är avslutat.