Marcus Björling
Marcus Björling

Marcus Björling

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Maskinelement
Maskinelement
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
marcus.bjorling@ltu.se
0920-491281
E856 Luleå

Forskning

Jag blev antagen som doktorand i början på 2009 på Luleå Tekniska Universitet på avdelningen för maskinelement. Jag försvarade min avhandling  Friction in Elastohydrodynamic Lubrication i oktober 2014. Sedan dess har jag varit anställd på avdelningen som Postdoktor och numera universitetslektor för att utföra forskning och undervisning.

Syftet med min forskning är att få ökad insikt i de friktionsmekanismer som uppstår i smorda kontakter och därmed kunna stödja utvecklingen av nya miljövänliga smörjmedel och maskinkomponenter med högre verkningsgrad. Min forskning omfattar även ytbeläggningar för ökad verkningsgrad av maskinkomponenter. Nyligen har vi visat att man kan uppnå mycket låg friktion, under 0.01 i elastohydrodynamisk smörjning genom att kombinera diamantliknande (DLC) ytbeläggningar med det förnybara smörjmedlet glycerol.

Sedan 2011 har ja publicerat 21 vetenskapliga artiklar, 17 konferensbidrag och har ett H-Index på 10 i Google Scholar. En komplett förteckning på mina vetenskapliga artiklar finns längst ned på sidan.

Jag är för närvarande gästeditor för tidskriften Lubricants med en specialupplaga inom Elastohydrodynamic (EHD) Lubrication samt Associate editor för tidskriften Proceedings of the IMechE Part J – Journal of Engineering Tribology 

I filmen nedan pratar jag om Tribologi, min forskning, och hur vi tar hjälp av inspiration från naturen i forskningen.

https://www.youtube.com/watch?v=BCMRRGgZdKQ

Jag finns även på: 
Research Gate
ORCiD
Publons

 

Undervisning

Lärare i SIRIUS - Kreativ produktframtagning - 22.5 Högskolepoäng
Lärare i Bilens system 1 - 7.5 Högskolepoäng

CV (Updated August 2019)

Doctoral degree

Ph.D. in Machine elements, 04 October 2014. Friction in Elastohydrodynamic Lubrication. Supervisor; Prof. Roland Larsson, Luleå University of Technology. Co-supervisor; Prof. Pär Marklund, Luleå University of Technology.

Previous Employments

 • October 2014 - October 2017: Post Doc at the Division of Machine Elements, LTU.
 • January 2009 - October 2017: Ph.D Student at the Division of Machine Elements, LTU.

Awards

 • 2018 Award for research and Development in the field of material Science - Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA)
 • 2018 Award for Young Excellent Researcher - Royal Skyttean Society
 • 2017 Top reviewers for Luleå University of Technology - Publons
 • 2015 Inovative young reseacher award - Norrbotten Research Council
 • 2013 Best Paper Award Surface Engineering Technical Committee for the Society of Tribologists and
  Lubrication Engineers (STLE) for the paper The Influence of DLC Coating on EHL Friction Coefficient in Tribology Letters.

Supervision at present

 • PhD student Jonny Hansen (Co-supervisor) - Gear tribology
 • PhD student Jing Hua (Co-supervisor) - Friction control

Supervision history

 • 2019 - MSc thesis - Marko Tošić - Model of thermal EHL based on Navier-Stokes equations - Effects of asperities and extreme loads
 • 2019 - MSc thesis - Frida Persson - Alternative Braking System for Tracked Vehicles
 • 2019 - MSc thesis - Pontus Johansson - New piston ring solution for Stirling engines
 • 2019 - BSc thesis - Joachim Jakobsson - Industrialisering av övervakningskoncept för DOC
 • 2018 - MSc thesis - David Nordin - Design & Evaluation of carbon fibre bus body
 • 2018 - MSc thesis - Emil Lantto - Integrated brake in hydraulic motor for winch applications
 • 2018 - MSc thesis - Filip Larsson & Jonas Dalgren - Development of an on-demand front wheel drive for Scania trucks
 • 2017 - MSc thesis - Jonathan Hägglund & Tony Häggström - Pneumatic turbocharger support system
 • 2012 - MSc thesis - Jesper Berglund - Design of a power loss model for vehicle drivetrains
 • 2011 - MSc thesis - Samuel Andersson & Patrik Nilsson - Development of a power-circulating test rig

Granted funding

Project leader

 • 2018-01 to 2021-12: 2800000 SEK, Swedish Research Council, Startup grant, Mechanisms for very low friction in lubricated contacts (2017-04914)
 • 2017-01 to 2017-12: 150000 SEK, Bolidens foundation for research and education at LTU, Environmentally adapted lubricants for mining machinery (2016-00020)
 • 2015-01 to 2018-05: 3000000 SEK, Norrbottens Research Council, Friction reduction in machine components by thermal insulation (NoFo14-210)

Co-applicant

 • 2018-11:  495000 SEK, Vinnova, A first step towards new self-powered vibration sensors (2018-04274)
 • 2018-03: 1450000 SEK, LTU lab fund, grant for purchasing lab equipment (3956-2017)
 • 2017-11: 1450000 SEK, Kempe Foundation, grant for purchasing lab equipment (SMK-1734)
 • 2017-12 to 2021-10: 4200000 SEK, Swedish Energy Agency, Wear resistant multifunctional coatings for wind turbines in cold climates (2017008200)
 • 2017-11 to 2020-12: 3800000 SEK, Swedish Energy Agency, New piston ring solution in stirling engines for electricity production from the sun (2017-004849)

Additional information

Invited speaker

 • "Friction in Elastohydrodynamically Lubricated Contacts - The influence of speed and slide to roll ratio". TriboDays, Trollhättan, Sweden, 2011
 • "On the effect of DLC coating on full film EHL friction",TriboDays, Luleå, Sweden, 2013.
 • "Inspiration from nature and future technological solutions", House of Science, Luleå, Sweden, 2016.

Expert reviewer

Editor of Scientific Journals

 

Relaterade länkar

Publikationer

Artikel i tidskrift

A Computational Fluid Dynamics Study on Shearing Mechanisms in Thermal Elastohydrodynamic Line Contacts (2019)

Tosic. M, Larsson. R, Jovanović. J, Lohner. T, Björling. M, Stahl. K
Lubricants, Vol. 7, nr. 8
Artikel i tidskrift

A smart friction control strategy enabled by CO2 absorption and desorption (2019)

Hua. J, Björling. M, Grahn. M, Larsson. R, Shi. Y
Scientific Reports, Vol. 9, nr. 1
Artikel i tidskrift

DLC and Glycerol (2019)

Superlubricity in Rolling/Sliding Elastohydrodynamic Lubrication
Björling. M, Shi. Y
Tribology letters, Vol. 67, nr. 1
Artikel i tidskrift

Erratum: Towards the true prediction of EHL friction (2019)

Björling. M, Habchi. W, Bair. S, Larsson. R, Marklund. P
Tribology International, Vol. 133, s. 297-297
Artikel i tidskrift

Mapping of the lubrication regimes in rough surface EHL contacts (2019)

Hansen. J, Björling. M, Larsson. R
Tribology International, Vol. 131, s. 637-651