Hoppa till innehållet
Forskargruppen i maskininlärning, Luleå tekniska universitet  Foto: Linda Alfredsson

Maskininlärning – "Vision för livet"

Att lära maskiner för samhällets välfärd

Forskningsämnet maskininlärning fokuserar på grundläggande och applikationsorienterad forskning inom maskinlärning och artificiell intelligens, inklusive djupinlärning, mönsterigenkänning och mänsklig datorinteraktion.

Machine Learning-gruppen leds av Marcus Liwicki och har ytterligare 3 fakultetsmedlemmar, samt 6 postdoktorala forskare och flera doktorander och forskningsingenjörer. Från och med 2021 nådde vi en jämn könsfördelning i vår grupp (mer än 40 % medlemmar av varje kön). Dessutom samarbetar vi med ett flertal internationella forskare som besöker oss som gästforskare. Denna unga forskargrupp startade precis i juli 2018 och har växt till mer än 20 medlemmar på bara 3 år. Våra nivåer till många andra forskargrupper (inom SRT och över avdelningar) är mycket starka, vilket ger oss en bra överblick över de flesta AI-aktiviteter på LTU och gjorde att Marcus blev vicerektor för tillämpad AI 2021.

 

ML-tree
Forskning Artikel EISLAB Machine learning group LTU
Vår forskning

Vi forskar inom olika områden av maskinlärning och artificiell intelligens, inklusive djupinlärning, mönsterigenkänning och mänsklig datorinteraktion. Våra forskningsansökningar rör ämnen såsom digital humaniora, utbildning, dokumentanalys och Industri 4.0.

Marcus Liwicki, Luleå tekniska universitet
"Robotar kan vara goda följeslagare"

Forskningsämnet maskininlärning är nu etablerat vid Luleå tekniska universitet. – Jag är full av energi inför att styra området maskininlärning i en lyckad riktning, säger Marcus Liwicki, professor och ämnesföreträdare.

Marcus Liwicki
Marcus Liwicki Professor tillika ämnesföreträdare, Vicerektor för tillämpad AI
Luleå tekniska universitet
Maskininlärning
EISLAB
Institutionen för system- och rymdteknik
0920-491006
SDL 2 Image
SDL 2.0

Svenskt rymddatalab startades 2019 som ett samarbetsprojekt mellan AI Sweden, Rymdstyrelsen, RISE Research Institute of Sweden och Luleå tekniska universitet.

Boliden area, drill core archive
ML4DrillCore

ML4DrillCore: Sammanfoga maskininlärning och datorseende tekniker för automatisk borrkärnanalys på visuella och sammansatta data