Hoppa till innehållet

4th Summer School on Document Analysis (SSDA 2021)

Digital transformation i en Föränderlig Värld

Skolans mål är att förse deltagarna med olika aspekter relaterade till digital omvandling av dokument och därefter. All den senaste forskningen som utförs inom området dokumentförståelse, dokument (bild) analys, detektering och igenkänning av naturliga scentexter, historisk dokumentanalys, Corona och virtualisering och nya ämnen kommer att behandlas i skolan.

Sommarskolan ger deltagarna ett utmärkt tillfälle att utöka sina kunskaper och färdigheter genom att koppla teorin till det verkliga genomförandet. Talare från olika kompetensområden kommer att bjudas in för att berika skolans övergripande effekt. I slutet av skolan kommer deltagarna att ha avancerad kunskap och applikationserfarenhet i:

  • Tillämpad AI i dokumentanalys
  • Dokumentanalys för affärsapplikationer
  • Naturlig scentextdetektering
  • Komplex dokumentförståelse
  • Historisk dokumentbehandling
  • Aktuella utmaningar inom dokumentanalys
  • Bidrag från större intressenter inom detta område
  • Corona och virtualisering.

En mycket unik aspekt av sommarskolan kommer att vara det nya hybridiseringskonceptet, vilket gör det möjligt för deltagare från alla områden (beroende på de nuvarande Corona-begränsningarna) att delta antingen virtuellt eller fysiskt; med vår långvariga erfarenhet av distansutbildning och konferenser i Luleå och norra regionen efter pedagogiska rektorer för effektiv undervisning och lärande. LTU är den perfekta värden för sommarskolan 2021 (under de krävande aspekterna av den för närvarande föränderliga världen).

Kontakt: ssda2021@ltu.se