Hoppa till innehållet
ltu
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

4th IAPR TC 10/11 Summer School on Document Analysis

Tema: Digital omvandling i en föränderlig värld

Datum: 23-27 augusti 2021

Plats: Luleå tekniska universitet, Sverige

Godkänt av: IAPR TC-10 (teknisk kommitté för grafikigenkänning) och IAPR TC-11 (lässystem)

4: e IAPR Summer School on Document Analysis är en årlig sommarskola med fokus på den senaste utvecklingen inom dokumentanalys. Det samlar ledande forskare och forskare inom nya områden för dokumentanalys för att ge deltagarna djupare och objektiv exponering.

Vi tillkännager att SSDA 2021 kommer att äga rum i HYBRID FORM. En mycket unik aspekt av sommarskolan är det nya hybridiseringskonceptet , vilket gör det möjligt för deltagare från alla områden (beroende på de nuvarande Corona-begränsningarna) att delta antingen virtuellt eller fysiskt i Luleå ; med vår långvariga erfarenhet av distansutbildning och konferenser i Luleå och norra regionen efter pedagogiska rektorer för effektiv undervisning och lärande. LTU är den perfekta värden för sommarskolan 2021 (under de krävande aspekterna av den för närvarande föränderliga världen).

Skolans mål är att förse deltagarna med olika aspekter relaterade till digital omvandling av dokument och därefter . All den senaste forskningen som utförs inom området dokumentförståelse, dokument (bild) analys, detektering och igenkänning av naturlig scentext, historisk dokumentanalys, Corona och virtualisering och nya ämnen kommer att behandlas i skolan.

Sommarskolan kommer att ge deltagarna ett utmärkt tillfälle att utöka sina kunskaper och färdigheter genom att koppla teorin till det verkliga genomförandet. Talare från olika kompetensområden kommer att bjudas in för att berika skolans totala effekt. I slutet av skolan kommer deltagarna att ha avancerad kunskap och applikationserfarenhet i:

 • Tillämpad AI i dokumentanalys
 • Dokumentanalys för affärsapplikationer
 • Naturlig scentextdetektering
 • Komplex dokumentförståelse
 • Historisk dokumentbehandling
 • Aktuella utmaningar inom dokumentanalys
 • Bidrag från större intressenter inom detta område
 • Corona och virtualisering.

Höjdpunkter

 • Experts samtal om dokumentförståelse, dokument (bild) analys, upptäckt och igenkänning av naturliga scentexter, historisk dokumentanalys, Corona och virtualisering och andra nya ämnen.
 • Fältexperter kommer att ge handledningsbaserade föreläsningar och praktiska laboratoriesessioner
 • Partiell stipendier för utvalda internationella studenter
 • Hackathon-tävling

 

Registration info here

Kontact: ssda2021@ltu.se