Matstat toppbild

Matematisk statistik

Publicerad: 17 mars 2011

Matematisk statistik är den vetenskap som beskriver och analyserar slumpmässiga förlopp samt utvärderar data med inslag av slumpmässig variation. Den statistiska inferensen utvecklar metoder, principer och kriterier for att behandla data utifrån modeller som studeras inom sannolikhetsteorin.

Matematisk statistik med inriktning industriell statistik avser sådana delar av ämnesområdet matematisk statistik som är väsentliga vid tillämpningar inom teknik och industri. Som exempel kan nämnas: försöksplanering, multivariata statistiska metoder, statistisk processtyrning och tillförlitlighetsteori.

Den forskning som bedrivs för närvarande ligger inom området statistisk processtyrning med fokus på duglighetsanalys och statistiska egenskaper hos duglighetsindex. Forskning inom tillförlitlighetsteori är under uppbyggnad. Även försöksplanering är ett intresseområde.