Materialmekanik

Forskningen sträcker sig från simulering och modellering av kedjor av tillverkningsprocesser, individuella processer till materialmodellering. Detta kan stödja den integrerade designen av tillverkningsprocessen och produkten.

Materialmodellering är avgörande när man simulerar tillverkningsprocesser eftersom de ofta orsakar förändringar i materialstrukturen och motsvarande förändringar i materialresponsen. Fysiska basmodeller och särskilt multiskalmodeller för materialbeteendet kan också stödja materialdesignen för förbättrade mekaniska egenskaper.

Kontakta

Professor Lars-Erik Lindgren, ämnesföreträdare
Institutionen för ingenjörsvetenskap och matematik