Hoppa till innehållet
Materialteknik
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Materialteknik

Vårt ämne ägnar sig åt både grundforskning och tillämpad forskning inom ett flertal områden inom materialteknik. Vi har valt att fokusera oss på framför allt tre huvudområden, materialdesign, hållbar materialutveckling och pulverteknologi

Vi utför också uppdragsforskning inom akademin och på uppdrag av företag. Genom mätningar med våra avancerade utrustningar och analys av resultaten kan vi hjälpa er med era forskningsfrågor.

Materials design 2
Materialdesign

Detta forskningsområde fokuserar på hur processer och tillverkningsmetoder förändrar materials egenskaper.

Hållbar materialutveckling 2
Hållbar materialutveckling

För att möta samhällets krav på hållbar uteckling måste nya material och processer utvecklas för att klara framtidens tekniska utmaningar.

Pulverteknologi
Pulverteknologi

Vi karakteriserar, tillverkar och utvecklar pulver för att tillverka nya material.