Hoppa till innehållet
Metallbearbetning SSAB

Kurser inom metallbearbetning

Som student på civilingenjörsprogrammen i Internationell materialteknik (EEIGM) och Maskinteknik samt masterprogrammet AMASE vid Luleå tekniska universitet finns det möjlighet att läsa kurser inom området metallbearbetning där behovet av framtida ingenjörer är stort.

Initiativet till att ta fram ett kurspaket inom metallbearbetning kommer från industrin. De ser att dagens nyutexaminerade ingenjörer saknar rätt inriktning på sin utbildning för arbete i stålindustrin.

För studenter på maskinteknik handlar det främst om att kunna beräkna och simulera bearbetningstekniska frågeställningar. När det gäller studenter på materialteknik (EEIGM och AMASE) handlar det om att läsa kurser i materialteknik och kursen metallbearbetning. 

Kontaktpersoner:

Marta-Lena Antti, professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet
Pia Åkerfeldt, biträdande universitetslektor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet