Hoppa till innehållet
Jenny Fritz SSAB Borlänge
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Det är spännande och varierande att få utveckla nya höghållfasta stål"

Publicerad: 27 mars 2019

Jenny Fritz arbetar med att utveckla nya avancerade höghållfasta stål inom produktutveckling på SSAB i Borlänge. Hennes arbete sker i nära samarbete med produktion och marknad och handlar både om att vidareutveckla och förbättra befintliga stål och att utveckla helt nya stål.

Vilka arbetsuppgifter har du?

– Jag arbetar med att utveckla nya avancerade höghållfasta stål, detta görs i nära samarbete med produktion och marknad. En stor del av arbetet handlar också om att vidareutveckla och förbättra befintliga stål samt att ge stöd i materialrelaterade frågor till bland annat teknikgrupper i produktion, teknisk support samt produktchefer på marknad.

På vilket sätt bidrar du till en bra slutprodukt?

– Slutegenskaper i ett material är beroende av processväg, processparametrar samt kemisk sammansättning. Genom att analysera, utvärdera och dokumentera egenskapsutfall och vid behov göra nödvändiga optimeringar/justeringar i process och/eller analys kan vi säkerställa att så väl utvecklingsprodukter som standardprodukter uppfyller produktkraven. Förutom mekaniska egenskaper följer vi också upp säkerhet och miljö, inre och yttre egenskaper, kvalité, utbyten samt kapabilitet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är ett spännande, ansvarstagande och varierande arbete i en miljö som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. Att i ena stunden vistas i produktionsmiljö för att provköra ett utvecklingsmaterial till att i nästa stund analysera mikrostrukturen på detta material i mikroskop ger en helhetsbild av hur process och kemisk sammansättning påverkar mikrostruktur och egenskaper.

Vad tror du om det framtida behovet av ingenjörer inom metallbearbetning?

– Jag tror att behovet av ingenjörer inom bearbetningsteknik kommer fortsätta att växa. Intresset från stålindustrin är stort och bearbetningsingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Har du något tips till en ingenjörsstudent som är intresserad av att jobba med metallbearbetning?

– Som ingenjör är antalet karriärvägar många och det inte alltid lätt att förstå vad en ingenjör gör. Därför är mitt tips att ta chansen då tillfälle ges att se och lära om olika bearbetningstekniker och processer, det kan vara via studiebesök, sommarjobb, exjobb, etc.