Hoppa till innehållet
Nathalie Schmidt

"Ingenjörer inom metallbearbetning är mycket eftertraktade"

Publicerad: 29 november 2018

Nathalie Schmidt jobbar som forskningsingenjör inom processutveckling varmbearbetning vid Sandvik Materials Technology. Där optimerar hon processerna i företagets varmvalsverk vilket innefattar både forskning och tillämpning.

Vilka arbetsuppgifter har du?

– Jag arbetar med att utveckla processerna i vårt varmvalsverk så att vi får bättre kvalitet och utbyte på våra produkter. Även att ta fram så bra processvägar som möjligt för nya produkter.

På vilket sätt bidrar du till en bra slutprodukt?

– Bearbetning görs inte bara för att få rätt dimension på produkterna, utan är viktig även för de slutliga egenskaperna hos ett material. Görs inte den på rätt sätt blir slutprodukten helt enkelt inte bra. Processerna vid bearbetning är komplexa och det finns många parametrar att optimera för att hela tiden utveckla bättre slutprodukter. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det absolut bästa med mitt jobb är kombinationen mellan forskning och verklighet. Ena dagen kan jag sitta ute i verket och se produkterna tillverkas och nästa dag kan jag studera mikrostrukturer och utvärdera egenskaperna hos det material vi nyss producerat. Mitt jobb är väldigt varierande och jag lär mig saker hela tiden, en dag är aldrig den andra lik!

Vad tror du om det framtida behovet av ingenjörer inom metallbearbetning?

– Jag är säker på att behovet är och kommer förbli stort. När jag skulle ta examen 2016 och letade jobb fick jag höra överallt att ingenjörer inom bearbetningsteknik är mycket eftertraktade men svåra att få tag på.

Har du något tips till en ingenjörsstudent som är intresserad av att arbeta inom metallbearbetning?

– Ett tips är att ta varje chans du får att se olika bearbetningsprocesser i verkligheten. På till exempel en stålindustri finns det många olika typer av bearbetningsprocesser, och det är inte alla som faller för varmbearbetning så som jag gjort, utan det finns även kalla processer som är minst lika spännande.

Något du vill tillägga?

– Jag är väldigt nöjd med mitt val av utbildning, både för att det är ett väldigt roligt ämne att studera och för att jag varit väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden!