Hoppa till innehållet

Kurser på materialteknik

Publicerad: 10 januari 2019

Kurspaket inom metallbearbetning för studenter på civilingenjör internationell materialteknik (EEIGM) och AMASE

 

T0004T, Metalliska och Polymera material

Grundläggande och bred materialkurs. I kursen lär du dig bl.a. om metalliska material, dess uppbyggnad och hur mekaniska egenskaperna är kopplade till materialets struktur och tillverkningsmetod. Du lär dig även läsa fasdiagram och får en grundläggande förståelse för fasomvandlingar. Du introduceras även till traditionella värmebehandlingar av stål och hur dessa påverkar struktur och egenskaper. I denna kurs lär du dig ”språket” som är viktigt för fortsatta kurser inom materialteknik.

T0003T, Materialteknik och materialval

En fortsättningskurs till T0004T som ger dig fördjupade kunskaper om bl.a. metalliska material, dess egenskaper och struktur och tillverkningsmetoders påverkan på struktur och egenskap. I fortsättningskursen får du även grunderna i materialvalsmetodik.

F0032T, Termodynamik och värmetransport

Viktig kurs för att skapa en översikt över de termodynamiska fenomen som är centrala inom materialvetenskap. 

T7008T, Fasomvandlingar


T7004T, Ytor


T7028T, Metallbearbetning

Denna kurs ger dig grunderna inom metallberabetning. Innefattar bearbetning av produkter med huvudfokus på spår- och plattvalsning. Kursen behandlar materialtekniska frågor, inklusive metallurgi, från ämnesframställning till bearbetning och värmebehandling av produkter.

T7009T, Projektkurs, Materialteknik

Här ges du möjligheten att tillämpa dina kunskaper inom metallbearbetning. Projektkursen utförs i nära samarbete med industrin av vilka även projektets frågeställningar är definierade.

Examensarbete inom Bearbetningsteknik

Utförs i industrin alternativt i nära samarbete med industrin.