Hoppa till innehållet

Extreme Steels

Publicerad: 25 februari 2021

Presshärdning, en svensk uppfinning, har visat en exponentiell industriell tillväxt och har blivit en global teknik. Den främsta drivkraften för den ökade användningen av presshärdade komponenter är att ta hand om miljön genom användning av presshärdade komponenter med ultrahög hållfasthet. Lättare fordonskonstruktioner som syftar till mindre utsläpp har utformats med bibehållen eller ökad passagerarsäkerhet. Sedan introduktionen av presshärdade strukturella komponenter är materialet som används för komponenter med ultrahög hållfasthet ett borlegerat stål, 22MnB5.
Det aktuella projektet syftar till att ta presshärdningsteknologin till en ny nivå genom att införa en ny termomekanisk formningsprocess baserad på Quenching and Partitioning (QP) och utforska en ny stålkomposition som är lämplig för processen. Med den utveckling och förbättringar som förväntas i detta projekt kan nya tekniska lösningar för fordonskonstruktioner i bilar och lastbilar avsevärt bidra till att möta framtida krav på minskade utsläpp från transportsektorn.

Syfte och mål:

• Att utvärdera och karakterisera ett befintligt stålmaterial med potential att visa betydligt förbättrade egenskaper när det utsätts för en QP-process
• Förbättrade egenskaper med 30% ökad sträckgräns, 30% ökad slutlig draghållfasthet, 100% ökad töjning och 30% ökad utmattningsgräns jämfört med presshärdat borstål.
• Utveckla metoder för modellering och förutsägelse av mikrostruktur och relaterad styrka, deformation, fel och utmattningsegenskaper för det valda materialet som utsätts för QP-processer
• Upprätta tillverkningsstrategier för att erhålla komponenter med extrema egenskaper när de utsätts för processer baserade på QP-processer
• Utveckling och validering av en demonstratorkomponent och en demonstrator för validering av svetsning i QP-baserat material
• Upprätta strategier för utveckling av nya QP-material baserat på resultaten i denna studie

Luleå tekniska universitet (LTU) är den ledande delen av konsortiet, med professor Mats Oldenburg, Solid Mechanics, som projektledare. Universitetsforskningsarbetet kommer att genomföras i samarbete med Engineering Materials vid LTU, under ledning av professor Marta-Lena Antti. Dessutom utgör företagen Gestamp Hardtech , Scania , SSAB och ESAB samt forskningsinstitutet Swerea KIMAB projektkonsortiet.