Hoppa till innehållet
FRAMGRAF II
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

FRAMGRAF II - Förbättrade egenskaper hos additivt tillverkade metaller genom tillsats av grafen

Publicerad: 25 februari 2021

Målet med projektet är att demonstrera en teknik för grafenbeläggning av rostfritt stålpulver för additiv tillverkning av komponenter med förbättrade mekaniska och tribologiska egenskaper.

Detta projekt är en fortsättning på en genomförbarhetsstudie som gjordes under 2020 och som visade på möjligheterna att använda grafen som tillsatsmaterial vid additiv tillverkning (AM, pulverbädd). Målet är nu att bygga vidare på kunskapen från förstudien och ta de lovande resultaten vidare och tillverka metallmatriskompositer av grafen och rostfritt stål (SS316L) med förbättrade mekaniska och tribologiska egenskaper. Komponenter som produceras på detta sätt kan utformas med den flexibilitet som tillåts genom additiv tillverkning och samtidigt dra nytta av de förbättrade egenskaper som uppnås genom tillsats av grafen. SS316L är en allmänt använd legering och den mest utvärderade för pulverbäddsteknik, vilket öppnar upp för snabbare väg till marknad för komponenter tillverkade med denna teknik. En utvald slutanvändarkomponent kommer att tillverkas med laserpulverbädd och de tribologiska egenskaperna kommer utvärderas i en tribometer. Materialet kommer att karakteriseras för att öka förståelsen för grafens stabilitet under produktion och grafens växelverkan med  mikrostrukturen för det byggda materialet. Funktionaliserad grafen, "GraphCot", uppfunnen av Graphmatech AB, kommer att beläggas på  SS316L-pulverpartiklarna med en unik coating-teknik som utvecklats av Graphmatech innan printning med laser och pulverbädd. Konsortiet inkluderar representanter från både AM-sektorn och grafenproduktionssektorn. Möjligheten att kombinera AM med grafen öppnar för ett stort antal applikationer där hög prestanda behövs, såsom flygindustrin, ortopedisk tillverkning samt verktygs- och energisektorerna. Tekniken kommer tas vidare till kommersialisering via slutanvändarna hos Amexci AB och Graphmatech AB.

Grafen - det nya supermaterialet

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

FRAMGRAF II Acknowledgement of funding partners