Hoppa till innehållet

Forskningsområden

Materialteknik vid LTU har ett brett kunnande inom det materialtekniska området och utför både grund och tillämpad forskning. Vi har valt att dela upp vår forskning i tre olika huvudområden.

Materials design 2
Materialdesign

Detta forskningsområde fokuserar på hur processer och tillverkningsmetoder förändrar materials egenskaper.

Hållbar materialutveckling 2
Hållbar materialutveckling

För att möta samhällets krav på hållbar uteckling måste nya material och processer utvecklas för att klara framtidens tekniska utmaningar.

Pulverteknologi
Pulverteknologi

Vi karakteriserar, tillverkar och utvecklar pulver för att tillverka nya material.