Lena Turesson
Lena Turesson

Lena Turesson

Ekonom
Luleå tekniska universitet
Produkt- och produktionsutveckling, VSS TVM Projektekonomer
Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Verksamhetsstöd
Lena.Turesson@ltu.se
0920-492808
E119 Luleå

Jag tillhör verksamhetsstödet vid institutionen för Teknikvetenskap och matematik (TVM) där jag arbetar som projektekonom vid avdelningen för Materialvetenskap.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är budget, uppföljning, prognos och bokslut samt den ekonomiska redovisningen för forskningsämnet Materialteknik. Jag arbetar även med inventariehållningen vid institutionen samt är institutionens friskvårdsombud.

Jag är aktiv medlem i organisationen för LTU-orienteringen, en universitetsgemensam verksamhet som pågått vid LTU sedan 1981.

 

 

 

 

Publikationer

Övrigt

Projekt: Fastelaboratoriet - VINNEXC (2007)

Näsström. M, Lundström. S, Karlberg. M, Lindgren. L, Turesson. L, Palmblad. M