Metallbearbetning SSAB

Kurser inom metallbearbetning

Som student på civilingenjörsprogrammen i Internationell materialteknik (EEIGM) och Maskinteknik samt masterprogrammet AMASE vid Luleå tekniska universitet finns det möjlighet att läsa kurser inom området metallbearbetning där behovet av framtida ingenjörer är stort.

Initiativet till att ta fram ett kurspaket inom metallbearbetning kommer från industrin. De ser att dagens nyutexaminerade ingenjörer saknar rätt inriktning på sin utbildning för arbete i stålindustrin.

För studenter på maskinteknik handlar det främst om att kunna beräkna och simulera bearbetningstekniska frågeställningar. När det gäller studenter på materialteknik (EEIGM och AMASE) handlar det om att läsa kurser i materialteknik och kursen metallbearbetning. I menyn till vänster går det att se de föreslagna kurserna för respektive program.

Kontaktpersoner:

Marta-Lena Antti, professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet
Pia Åkerfeldt, biträdande universitetslektor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet

"Det är spännande och varierande att få utveckla nya höghållfasta stål"

Jenny Fritz SSAB Borlänge

"Ingenjörer inom metallbearbetning är mycket eftertraktade"

Nathalie Schmidt

”Det behövs ingenjörer för att behålla vår starka position inom fordonstransmission"

Elias Löthman Ovako

”Vi flyttar hela tiden fram gränserna”

Mårten Fexby Outokumpu Stainless

Studenter tar sikte på Japan

Marta-Lena Antti (tv) och Edvard Fleetwood (th) tillsammans med studenter. Foto: Simon Eliasson