Våra laboratorier

Materialteknik har laboratorier för olika ändamål.
Vi har provberedning för mikroskopi, ungsrum med olika sorters ugnar, kemikalielab för blandning av etsmedel och olika synteser.

Ugnsrum
Med försiktighet arbetar man med heta ugnar.
Provberedning
Så här roligt är det att lära sig provberedning