Hoppa till innehållet
Ammonia Carriers
Ammoniakbärare för bättre luftkvalitet

Ammoniak är ett av de mest kraftfulla reduktionsmedlen för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx). Fordonsavgaser behandlas vanligtvis med selektiv katalytisk reduktion (SCR) före utsläppet för att uppnå acceptabla NOx-nivåer enligt utsläppsnormerna. Därför är en pålitlig och snabb ammoniakbärare ett önskemål för att förbättra NOx-reduktionsprestandan.

Metallbearbetning SSAB
Kurser inom metallbearbetning

Som student på civilingenjörsprogrammen i Internationell materialteknik (EEIGM) och Maskinteknik samt masterprogrammet AMASE vid Luleå tekniska universitet finns det möjlighet att läsa kurser inom området metallbearbetning där behovet av framtida ingenjörer är stort.

Cake
Avslutningsfika

I veckan berättade Sajid och Kritika att de båda fåt jobb inom batteriforskningen. Vi gratulerar dem!

Rosa Maria Pineda Huitron Foto: Leif Nyberg
Sprickbildningsforskning

Bättre förståelse för hur skadliga sprickor uppstår vid stränggjutning av stål kan ge positiva effekter för SSAB och andra stålföretag i världen. Det kan öka produktiviteten vilket innebär bättre ekonomi, mindre energiförbrukning och större miljönytta. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

Senaste publikationerna vid materialteknik

Artikel i tidskrift

A phase conversion method to anchor ZIF-8 onto a PAN nanofiber surface for CO2 capture (2022)

Li. Z, Cao. Z, Grande. C, Zhang. W, Dou. Y, Li. X, et al.
RSC Advances, Vol. 12, nr. 2, s. 664-670
Artikel, forskningsöversikt

A review on activated carbon modifications for the treatment of wastewater containing anionic dyes (2022)

Azam. K, Shezad. N, Shafiq. I, Akhter. P, Akhtar. F, Jamil. F, et al.
Ingår i: Chemosphere
Artikel i tidskrift

Ab initio aided design of novel quaternary, quinary and senary high-entropy borocarbides (2022)

Hedman. D, Feltrin. A, Miyamoto. Y, Akhtar. F
Journal of Materials Science, Vol. 57, nr. 1, s. 422-443