Hoppa till innehållet

Donation stärker forskning inom ultrahöghållfasta stål

Publicerad: 12 juni 2017

Nyligen invigdes en saltbadsugn i materiallabbet vid Luleå tekniska universitet. Utrustningen har donerats av företagen Indexator och Rototilt och syftet är att stärka forskningssamarbetet inom robusta ausferritiska stål mellan universitetet och teknikutvecklingsbolaget Ausferritic.

– Ausferrit möjliggör ett tekniksprång inom ultrahöghållfasta stål, eftersom det kombinerar extremt hög styrka med extrem seghet till rimlig kostnad, säger docent Richard Larker, CTO vid Ausferritic och forskningschef vid Indexator och Rototilt. För 25 år sedan disputerade han vid avdelningen för materialvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Gynnsamma mekaniska egenskaper

Richard Larker har lagt en vetenskaplig grund för industriell användning av ausferritiska material genom tidigare innovationer, bland annat två patentskyddade material. Ausferritiska stål har mycket goda mekaniska egenskaper samt ger möjligheten att smida och valsa till stång, medan ausferritiska segjärn har bättre formgjutbarhet, kan dämpa vibrationer samt har 10 % lägre densitet.

– Ausferritiskt stål bildas i den saltbadsugn vi donerat, i vilken en saltsmälta hålls vid en noggrant kontrollerad temperatur. Liksom för vanlig stålhärdning börjar processen med att stålet upphettas till mellan 900-1000°C för att sedan snabbkylas. Den avgörande skillnaden är att här kyls stålet inte lika långt ner i temperatur utan till de mellan 250-400°C som saltsmältan håller beroende på vilka mekaniska egenskaper som önskas; sedan varmhålls stålet i saltsmältan för att omvandling till ausferrit ska ske, säger Richard Larker.

Finansierar industridoktorand

Förutom utrustningen så finansierar även företagen en industridoktorand, Per Rubin, som kommer att arbeta vid LTU och i det nya projektet AusFerrit. Projektet finansieras av Vinnova med fyra miljoner under tre år, inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Sju teknikföretag i Sverige satsar även drygt tre miljoner i programmet där forskare vid Luleå tekniska universitet kommer att bidra med att ytterligare optimera egenskaperna för ausferritiska material.

– Vi är tacksamma för donationen och den industridoktorand inom ausferrit som Indexator och Rototilt finansierar. Det kommer att stärka vår stålforskning inom det här spännande området, säger Marta-Lena Antti, professor och ämnesföreträdare i materialteknik vid Luleå tekniska universitet. 

Kontakt

Marta-Lena Antti

Antti, Marta-Lena - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492093

Taggar