Hoppa till innehållet

Minskar sprickbildning vid ståltillverkning

Publicerad: 1 december 2020

Bättre förståelse för hur skadliga sprickor uppstår vid stränggjutning av stål kan ge positiva effekter för SSAB och andra stålföretag i världen. Det kan öka produktiviteten vilket innebär bättre ekonomi, mindre energiförbrukning och större miljönytta. Det framgår av en ny doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.

– Den information jag tagit fram i min forskning är nyckeln till att undvika förluster i produktionen och defekter i den gjutna slutprodukten. Det i sin tur gynnar hela den globala stålindustrin med avseende på ekonomi, energi och miljö, säger Rosa Maria Pineda Huitron, doktor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet

I sin forskning har hon fokuserat på studier av olika fenomen när stålämnen, så kallade slabs, kyls ner vid stränggjutning av stål. Hon har studerat hur vissa parametrar i kylningsprocessen påverkar risken för sprickbildning och på så sätt kunnat identifiera hur materialet beter sig.  

– I fyra vetenskapliga artiklar som förklarar och identifierar vissa av riskerna för sprickbildning har jag tagit fram information som är centralt för att minska produktivitetsförluster och defekter i den färdiga, direktgjutna produkten, säger hon.

Med sin forskning har hon för det första ökat kunskapen om oxidation i samband med stränggjutning, hur man kan minska sprickningskänsligheten för stål under själva kylningen och hur man kan modellera vissa av parametrarna vid gjutningsprocessen. För det andra har hennes forskning tillfört strategier för att minska risken för sprickbildning i samband med stränggjutning av stål.

Esa Vuorinen

Esa Vuorinen, Professor

Telefon: 0920-493449
Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik