Hoppa till innehållet

Öppen distanskurs ger miljövänligare matförpackningar

Publicerad: 29 oktober 2018

I ett nyligen avslutat EU-projekt har Luleå tekniska universitet varit med att skapa en öppen distanskurs, en så kallad MOOC. Kursen vänder sig till yrkesverksamma och syftar till minska miljöpåverkan från matförpackningar.

– Målgruppen för kursen är yrkesverksamma inom jordbruks- och livsmedelssektorn samt personer som designar respektive tillverkar förpackningar. Syftet är att öka kunskapen och professionaliseringen hos berörda yrkesgrupper när det gäller miljövänliga matförpackningar. Kursen täcker hela kedjan från bonden till matbordet, där olika förpackningar används under matens väg till slutkonsumenten, säger Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet.

Förpackningar har stor miljöpåverkan 

Det är universitetets kompetens inom materialval samt ekodesign som ledde till att materialforskaren Esa Vuorinen samt utbildningsdesignern Birgit Stöckel blev involverade i att skapa kursen som nu två år senare distribueras via en digital lärplattform. Kursen är en så kallad Massive Open Online Course, MOOC. Det är en avgiftsfri kurs som ges online, är öppen för alla men ger inte högskolepoäng.

– Förpackningar skapar en stor miljöpåverkan eftersom de genererar mycket avfall och är energikrävande att framställa. Om vi kan minska på mängden förpackningar och återanvända mer av materialen så sparar vi på miljön och resurserna, säger Esa Vuorinen.

Fyller ett tomrum

Kursen går att läsa på engelska, svenska, spanska eller grekiska och består av sju moduler. Det krävs godkänt på en modul för att kunna gå vidare till nästa och totalt beräknas kursen ta 60 till 100 timmar att genomföra. Svårighetsgraden ligger mellan gymnasium och universitetsnivå.

– Vi gjorde en kartläggning av kursutbuden i Sverige, Spanien och Cypern och kunde se att ingen utbildning eller kurs täcker hela området från miljöpåverkansanalys till materialval och till ekodesign med inriktning mot förpackningar för livsmedel. Kursen fyller därför ett tomrum och jag tror den kommer bidra till en bättre miljö när kunskapen bland yrkesverksamma inom detta område ökar. Sedan tidigare ger vi en kurs i materialval och ekodesign för den som vill läsa detta på universitetsnivå, säger Esa Vuorinen.

Den nätbaserade MOOC-kursen Ecodesforfood+ är resultatet av ett tvåårigt europeiskt projekt inom Erasmus+. Fokus har legat på att utveckla en tvärvetenskaplig kurs gällande miljömedveten design av förpackningar för livsmedelsindustrin och kunskap om hur vi kan minska miljöpåverkan från förpackningar.

Partners i projektet förutom Luleå tekniska universitet har varit universitetet i Zaragoza, forskningsinstitutet Aula Dei Scientific and Technological Park Foundation i Zaragoza samt det cypriotiska företaget Marketmentoro.

Kontakt

Esa Vuorinen

Vuorinen, Esa - Senior professor

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493449

Taggar