Hoppa till innehållet
LTU:s deltagare i HIPEBA-projektet
LTU:s deltagare i HIPEBA-projektet, från vänster: Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik, Rosa Maria Pineda Huitron, doktorand i materialteknik samt Ali Hedayati, doktorand i energiteknik. Foto: Ted Karlsson. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Säkrare vägräcken med höghållfast stål

Publicerad: 13 september 2017

Genom att byta till höghållfasta stål i vägräcken kan säkerheten bli ännu bättre, samtidigt som en mindre mängd stål behöver användas i de tunnare räckena. Resultaten presenteras i ett treårigt EU-projekt som nyligen avslutats och där Luleå tekniska universitet haft en viktig roll när det gäller materialtestning.

– Verkliga tester visar att vägräcken med höghållfast stål kan fånga upp en last på 44 ton i 70 km/h, till skillnad från dagens högsta standard som ligger på 38 ton vid 70 km/h. Förutom att klara större laster i samband med krascher medför höghållfast stål att tunnare vägräcken kan produceras, vilket sparar material och miljö, säger Esa Vuorinen, biträdande professor i materialteknik vid Luleå tekniska universitet.

Tre gånger starkare

EU-projektet HIPEBA har pågått i tre år med målsättningen att införa höghållfasta stål i vägräcken. Den största utmaningen har varit att få till en bra kombination av hållfasthet och seghet. En annan utmaning har varit att skydda stålet mot korrosion, vilket görs med hjälp av varmförzinkning där stålet doppas i smält zink vid 460 grader i cirka fyra minuter.

– Vi kunde lösa båda dessa utmaningar. Ett höghållfast stål, producerat av SSAB, med mellan 500 – 700 MPa (ett standardmått för att mäta hållfasthet) visade sig fungera mycket bra, det motsvarar en hållfasthet som är cirka två till tre gånger högre än det galvaniserade stål som används idag. Det gick också att varmförzinka det höghållfasta stålet utan att försämra hållfastheten, säger Esa Vuorinen.

Mekanisk provning

Det materialforskarna vid Luleå tekniska universitet bidragit med är främst mekanisk provning, där stålets hållfasthet vid normal hastighet och förhöjd hastighet har testats. De har även undersökt materialens seghetsbeteende samt mikrostruktur. Förutom att testa de höghållfasta stålen har de även kontrollerat så att svetsfogarna håller som de ska.

– Vi har en bra kompetens när det gäller mekanisk provning samt undersökning av mikrostrukturer. Vi är även innovativa när det gäller materialutveckling, där har vi bidragit historiskt sett och det kommer vi fortsätta att göra, säger Esa Vuorinen, som också får frågan om och i så fall när vi kommer att få se de nya vägräckena på våra vägar?

– Min gissning är att vi får se vägräcken med höghållfast stål inom tio år. Vägsäkerhet är förstås viktigt, men det krävs också att tillverkare tar till sig den nya kunskapen, att man bryter en del traditionella tankegångar.

Projektet HIPEBA (High Performace Steel for Safer and More Competitive Barriers) är finansierat av Research Fund for Carbon and Steel (RFCS). Deltagare i projektet var förutom Luleå tekniska universitet också SSAB, CSM (Italien), Cidaut (Spanien), Copro (EU), Hiasa (Spanien) och STA (Storbritannien).

Se filmen nedan där projektet beskrivs, och som innehåller bilder från kraschtestet.

Kontakt

Nyheten i media

Taggar