Licentiatseminarium Raghuveer Gaddam

Publicerad: 6 september 2011

22 september 2011
Luleå tekniska universitet

Namn:
Raghuveer Gaddam

Ämnesområde:
Konstruktionsteknik

Uppsats:
Effect of Boron and Hydrogen on Microstructure and Mechanical Properties of Cast Ti-6Al-4V

Examinator:
Docent Marta-Lena Antti
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Luleå tekniska universitet

Diskutant:
PhD Magnus Hörnqvist
Volvo Aero Corp. Materials Technology, Trollhättan