Hoppa till innehållet

Materialprojekt beviljas anslag i rekordsatsning

Publicerad: 30 november 2022

Luleå tekniska universitet beviljas forskningsanslag till tre nya doktorand- och postdoktorprojekt i den första utlysningen inom WISE (The Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability). WISE är den största satsningen någonsin på materialvetenskap i Sverige och kommer bedrivas vid sju olika lärosäten.

– Det känns jätteroligt att vi får två doktorander och en post-doc i WISE-programmet. Det bevisar att den forskning vi bedriver vid Luleå tekniska universitet är intressant och håller hög nationell klass, säger Marta-Lena Antti, professor vid Luleå tekniska universitet och medlem i universitetens referensgrupp för WISE-programmet.

Materialvetenskap för hållbarhet

Forskningen inom WISE avser materialvetenskap för hållbarhet och kommer att bedrivas vid Chalmers tekniska högskola, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, samt inom partnergrupper vid Umeå universitet och Karlstads universitet. Nu har 90 projekt, med 2 respektive 4 års projekttid, beviljats stöd om totalt 260 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW).

– De beviljade projektbidragen håller mycket hög kvalitet och relevans för hållbarhet, och kommer att ledas av mycket framstående forskare, säger Magnus Berggren, Föreståndare för WISE.

De tre doktorand- och postdoktorprojekten vid Luleå tekniska universitet har alla har en tydlig koppling till hållbarhet och den gröna omställningen.

– Våra forskare skickade in flera fantastiskt bra projekt. De tre projekt som beviljades i den hårda konkurrensen speglar en stor del av den breda forskning vi gör inom området material för den gröna omställningen. Där kommer solceller, energilagring och cirkularitet vara viktiga beståndsdelar, säger Marta-Lena Antti.

WISE skapar nya förutsättningar

Marta-Lena Antti tror att Luleå tekniska universitets deltagande i den rekordstora satsningen kommer ge materialvetenskapen helt nya förutsättningar.

– WISE skapar möjligheter för att bedriva forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom materialvetenskap på Luleå tekniska universitet. Programmet möjliggör även nya interdisciplinära samarbeten.

Kontakt

Marta-Lena Antti

Antti, Marta-Lena - Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-492093