Hoppa till innehållet
TM Test toppbild

TMTEST Infrastructure Project

Den nationella termomekaniska och tribologiska infrastrukturen (TMTEST) vid Luleå tekniska universitet (LTU) har inrättats 2016 med stöd från Stiftelsen Strategisk Forskning, Kempestiftelserna och Luleå tekniska universitet. Infrastrukturen är välutrustad för att samla materialdata i extrema experimentella och miljöförhållanden. TMTEST-infrastrukturen har stärkts ytterligare med tillägg av nya högtemperaturutrustningar. Gleeble 3800 och universell tribometer med hög temperatur.

Översikt och vetenskapliga mål för TMTEST

  • E upprätta robusta karaktäriseringsmetoder för att erhålla termo-fysikaliska / mekaniska data om materialets beteende för deras livstid som används inom fordons-, rymd-, energianordningar och konstruktionsapplikationer.
  • D eveloping en grundläggande förståelse för mekaniskt beteende av metaller och legeringar, keramik och kompositer i termomekanisk miljö vid höga temperaturer som krävs för ny teknik.
  • C utlöser testdata under extrema förhållanden som snabb uppvärmning och kylning, applicering av höga belastningshastigheter, snabb dilatometri för att producera nya och nya material med överlägsna egenskaper.
  • Jag utvecklar och breddar processsimuleringsmetoderna för material av industriellt intresse, t.ex. lättviktiga legeringar, tunga legeringar, nanostrukturerad stål, hög temperatur och höghållfast keramik och kompositer för flyg-, bil- och fusionsenergiapplikationer.
  • T o studera mikrostrukturutveckling av material i realtid för att avslöja mekanismer som styr materialets mekaniska beteende och tillhandahålla en ny och snabb metod för karakterisering av mikrostruktur under bearbetning över konventionell tråkig observationsprocedur.

Contact

Farid Akhtar

Akhtar, Farid - Biträdande professor

Organisation: Materialteknik, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491793
Rum: E313 - Luleå»