Gleeble 3800
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Equipment

TMTEST erbjuder utrustningen för egenskaper vid hög temperaturegenskaper av material. Gleeble 3800 och högtemperatur tribometer har lagts till TMTEST infrastruktur.

Gleeble 3800

Gleeble 3800 är en termisk-mekanisk simulator som erbjuds av Dynamic Systems Inc. Den innehåller ett höghastighetsvärmesystem, ett servohydrauliskt system och ett datorstyrnings- och datainsamlingssystem.

Gleeble 3800 tillämpningar omfattar två huvudkategorier. Den vanligaste arkiveringen är dynamisk termisk mekanisk provning. Proverna värms upp och mekaniskt bearbetas medan olika prestanda parametrar av intresse, såsom förändring av kraft, förlängning och provdiameter, mäts och registreras för analys. Den andra applikationen är den fysiska simuleringen av processer. Gleeble 3800 kan reproducera de termiska och mekaniska processerna i laboratoriet att ett material utsätts under tillverkningsprocessen som släckning och pulvermetallurgi.

De tekniska specifikationerna för Gleeble 3800 som tillhandahålls av DSI visas nedan:

Tvinga

Maximal kompressiv kraft

20 metriska toner

Maximal dragkraft

10 metriska toner

Stroke

Maximal slagavstånd

125 mm

Maximal slaghastighet

2000 mm / sek

Minsta slaghastighet

.001 mm / sek

Temperaturkontroll

Maximal temperatur

3000 ° C

Maximal uppvärmningsgrad

10000 ° C / sek

Maximal släckningsgrad

10000 ° C / sek

Maximal provstorlek

20 mm diameter

 

 

Möjligheter för Gleeble 3800:

Materialtestningsprogram

Fysiska simuleringar

• Hot / varm dragning / kompressionstestning

- Uniaxiell kompression

- Planspänningskompression

- Strain Induced Crack Opening (SICO)

• Stress vs stamkurvor

• Smältning och stelning

• Nil styrka testning

• Varm duktilitetstestning

• Termisk cykling / värmebehandling

• Dilatometri / fasomvandling

• Stressrelaxationsstudier

• Kryp / stressbrott

• Utmattning (termisk, termisk / mekanisk)

• Kontinuerlig gjutning

• Mushy zon bearbetning

• Extrudering

• Svetsa HAZ-cykler

• Diffusionsbindning

• Kontinuerlig remsa glödgning

• Värme behandling

• Släckning

• Pulvermetallurgi / sintring

• Syntes (SHS)

 

 

High Temperature Tribometer

Modular High Temperature Universal Tribometer av Rtec Instruments

Universal tribometern har en modulär design med förmåga att ordna olika inställningar baserat på testets behov. Den här modulmodellen kan innehålla olika utbytbara inställningar, t.ex. rotationsinstallation (boll- eller pin-on-disc-inställning, olika lastintervall på nN till 3000mN, 3000mN till 30N, upp till 5000N), fram och återgående enhet (upp till 70 Hz / 500 Hz, stift eller boll på plåten, frettingstest), blockering av ringuppsättning (glidhastighet upp till 10000 varv per minut, för lager, ringar eller tätningar, timtestest), vridmoment eller borrinstallation och fyra bollinstallationer (TCT; EP wear tidsmätningar, smörjmedel, olja, fett, metallbearbetning, etc. testning). Den universella tribometerns modulutformning inkluderar också valet att installera olika miljökamrar, såsom högtemperaturugn för torr glidning (temperaturområde 25-1000 o C), högtemperaturugn för vätska / smörjmedel / olja / fett etc, boll eller stift -disk glidprov (temperaturområde: 25-500 o C), lågtemperaturugn för glidprov (temperaturområde: -60 till 25 o C), vakuumkammare och luftfuktare för glidprov i kontrollerad miljö. Andra mekaniska tester kan också utföras, såsom skraptest, rumstemperatur eller hårdhetsprovning med hög temperatur (Brinell eller Rockwell), trötthet, kryp, drag, elasticitet och 2/3/4-punkts böjningstest. Dessutom har universell tribometer också möjligheten att installera integrerade bildmoduler, såsom interferometer, AFM eller konfokalmikroskopi. vilket gör det lättare att utföra in-situ ytstudier av slitbanor utan att ta prov ur verktyg, såsom topografi, slitvolym, grovhet, 3D-bilder etc.

Tribologiska test modulära inställningar tillgängliga på vår Rtec universal tribometer har följande modulära design kapacitet:

  1. Rumstemperaturdriven glidinställning

Denna uppställning består av roterande drivning för friktion och slitageprov som kan röra sig medurs (CW), moturs (CCW) eller båda i en följdriktad rörelse i ett enda test. Normal belastning (Fz) kan appliceras i intervallet 1-100N och rotationshastigheten har ett intervall av 0,1-5000 rpm. Denna inställning kan också användas för ömsesidigt test lägre frekvensområde.

  1. Högtemperaturugn för torr glidning

Denna inställning inkluderar att installera en högtemperaturugn, som kan gå upp till 1000 o C. Kula eller skivor med torra skivor kan utföras med normala laster upp till 100 N och rotationshastighetsintervallet 0,1-5000 rpm.

  1. Vätskekammare för tribologiska studier av smörjmedel

Denna inställning innehåller en vätskekammare som kan användas för att studera smörjmedel, såsom fett, olja eller emulsioner, för att studera rumstemperaturskjutning eller fram- och återgående prov. Den normala belastningen kan appliceras i intervallet 1-100N och rotationshastighetsintervallet 0,1-5000 rpm.

  1. Hög temperatur ugnen för smörjmedel

Denna inställning kan användas för att studera stribeck-kurvan med hjälp av kul eller glidmedel som smörjmedel, t.ex. fett, olja eller emulsioner, vid hög temperatur upp till 500 o C. Den normala belastningen kan appliceras i intervallet 1 -100 N, och rotationshastighetsintervallet 0,1-5000 rpm.

  1. Skraplösningar

Skraplösningar kan appliceras med hjälp av kulan eller stiftet på skivan för att karakterisera vidhäftning av beläggningar med belastning från 1 till 100 N.