Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Medicinsk teknik

Medicinsk teknik är en vetenskap där tekniska, fysikaliska och matematiska metoder används för att på ett bättre sätt kunna beskriva den fysiologiska funktionen samt för att ta fram nya metoder för diagnostik, övervakning och sjukdomsbehandling.

Medicinsk teknik är ett ämnesområde som är tvärdisciplinärt. Det integrerar fysik, matematik och biovetenskap med ingenjörskunnande i syfte att dels studera biologi, medicin, hälso- och sjukvårdssystem och dels att förbättra vår hälsa och livskvalitet. Medicinsk teknik ger kunskap i alla nivåer från molekylär- till organsystemnivå. Den utvecklar material, produkter, hjälpmedel, system, informationsmetoder, teknikförvaltningsmetoder, strategier för bedömning och utvärdering av teknik, metoder för prevention, diagnos och behandling av sjukdomar samt tillvägagångssätt för genomförandet av hälsovård, patientvård och rehabilitering. Våra nuvarande projekt inom ämnesområdet vid LTU innefattar bl.a. att utveckla en ny metod för att lokalisera och diagnostisera prostatacancer och att utveckla en ny teknik för att studera hemoproteiner.