Hoppa till innehållet
bild

Medicinsk teknik

Medicinsk teknik är en vetenskap där tekniska, fysikaliska och matematiska metoder används för att på ett bättre sätt kunna beskriva humanfysiologiska funktioner samt för att ta fram nya lösningar för prevention, diagnostik, monitorering och sjukdomsbehandling.

Medicinsk teknik är en vetenskap där tekniska, fysikaliska och matematiska metoder används för att på ett bättre sätt kunna beskriva humanfysiologiska funktioner samt för att ta fram nya lösningar för prevention, diagnostik, monitorering och sjukdomsbehandling.
Medicinsk teknik är ett ämnesområde som är tvärdisciplinärt. Det integrerar fysik, matematik, livsvetenskaper och ingenjörskunnande i syfte att studera frågeställningar inom biologi, medicin, hälso- och sjukvårdssystem för att förbättra vår hälsa och livskvalitet.

Nära samverkan

Medicinsk teknik ger kunskap i alla nivåer från molekylär- till organsystemnivå. Medicintekniska produkter är alltifrån plåster eller implantat till avancerad utrustning för avbildning av hjärnan eller strålbehandling av cancertumörer. Även digitala lösningar för e-hälsa som t.ex. journaler i elektronisk form räknas till kategorin medicinsk teknik. Något förenklat kan man säga att det mesta som ryms inom ett sjukhus förutom läkemedel tillhör kategorin medicinsk teknik, och aktuella forskningsfrågor har därför ofta sin grund i relevanta medicinska eller kliniska behov. Vi bedriver forskning som är förankrad i aktuella samhällsutmaningar i nära samverkan med andra aktörer, med målsättning att generera värde även utanför forskarsamhället.

Tidig diagnostik

Våra nuvarande projekt inom ämnesområdet vid Luleå tekniska universitet innefattar bland annat att utveckla metoder för tidig diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och Alzheimers sjukdom, och att utveckla nya tekniker för att studera och påverka cellsignalering som kan bidra till förbättrad sårläkning.

Fredrik Nikolajeff

Fredrik Nikolajeff, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-492904
Organisation: Medicinsk teknik, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik