Hoppa till innehållet
MKV

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett nytt och spännande forskningsämne vid Luleå tekniska universitet. Med en bas i ämnets traditionella samhällsvetenskapliga och humanistiska övergripande perspektiv finns en riktning mot medierna och medieproduktionens förändring i ett alltmer föränderligt medielandskap. Här sätts ett fokus på vilka nya förutsättningar som uppstår både för producenten, innehållet och användarna av dagens och framtidens medier.

Idag består Medie- och kommunikationsvetenskapen vid Luleå tekniska universitet av ett litet men sammansvetsat forskarlag. Forskningen bedrivs i samarbete med andra forskare såväl nationellt som internationellt med bland annat seminarier, medverkan på nationella och internationella konferenser och ett större EU-projekt där vi har ett transnationellt nätverk inom forskningen och med branschen.

Forskningen som bedrivs inom Medie- och kommunikationsveteskap har en inriktning mot nya och digitala medier, deras påverkan på vår förståelse av platser såsom förändringar av det rurala och urbana rummet och hur människor får medverka som privat personer, medborgare och användare av och genom nya och gamla medieplattformar.

Forskningen och forskarutbildningen inom Medie- och kommunikationsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ger möjlighet att integrera det traditionella teoretiska arbetet med ett mer praktiskt och gestaltande skapande.