Hoppa till innehållet
Foto: Emma Bergström Wuolo

Full koll på mediemarknaden

Publicerad: 8 januari 2014

Medieföretagen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet, internet drar in mest annonspengar och vi tittar allt mer på tv via play-tjänster. Det är tre tydliga trender på den svenska mediemarknaden konstaterar Staffan Sundin, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap på Luleå tekniska universitet.

Foto: Emma Bergström Wuolo
Staffan Sundin, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Foto: Emma Bergström Wuolo

Staffan Sundin, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap, har i mer än tjugo år kontinuerligt studerat och kartlagt medielandskapet i Sverige. I skriften Svenska mediemarknaden 2013 beskriver han utvecklingen på mediemarknaden både i stort och för respektive bransch. Dagspress, tidskrifter, böcker, radio, television och film.

Staffan Sundin ser tre tydliga trender på den svenska mediemarknaden. Den första trenden är att många av de största mediekoncernerna går tillbaka till sin kärnverksamhet efter att ha satsat brett på flera områden. I en del fall beror återgången till kärnverksamheten på att det har gått dåligt, i andra fall vill företagen helt enkelt satsa på ett visst område.

- Ett exempel är Bonnier som sålde sina svenska och finska läromedelsföretag till Sanoma som är Bonniers motsvarighet i Finland och  en av Europas största läromedelsproducenter. Sanoma i sin tur sålde sitt stora finska allmänlitterära förlag till Bonnier. På det sättet delar de upp marknaden mellan varandra och båda företagen flyttar fram sina positioner.

Den andra trenden är att de digitala mediekanalerna blir allt viktigare. Konsumtionen stiger, även bland den äldre delen av befolkningen som tidigare inte varit så intresserade av nätet. Det är något som märks i varifrån medieföretagen får sina reklaminkomster.

- 2012 hade internetmedier 25 procent av annonsinvesteringarna. Dagstidningar som i alla tider varit de största reklambäraren hamnade på 22 procent och tv på 18 procent, säger Staffan Sundin.
En tredje trend handlar om när och hur vi ser på tv. Att se programmen på tv när de sänds är fortfarande vanligast, men att i efterhand titta via så kallade play-tjänster på nätet ökar.

Den svenska mediemarknaden 2013 avslutas med en genomgång av de 14 största medieföretagen i Sverige, som alla har en omsättning på över en miljard kronor. Den listan toppas av familjen Bonnier, svenska staten och familjen Hjörne som äger Stampen.