Hoppa till innehållet
Camm-High-0164-resi.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mineralteknik

I vår forskning analyserar och optimerar vi sönderdelnings- och separationsprocesser och utvecklar flödesscheman baserande på materialkarakterisering, labbförsök samt modellering och simulering.

Med våra civilingenjörs- och masterutbildningar bidrar vi till kompetensförsörjning inom gruvindustrin. 

Ämnet etablerades som ett av de första på Luleå tekniska universitet. Sedan 1983 producerades mer än 40 doktorsavhandlingar och idag består forskargruppen av 7 senior forskare, varav 5 med handledningskompetens, en foskningsingenjör och 5 doktorander.

Separation science and technology (Print), Vol. 57, nr. 1, s. 141-158
Applied Clay Science, Vol. 218
Ingår i: IMPC Asia-Pacific 2022 Conference Proceedings, s. 51-70, The Australian Institute of Mining and Metallurgy, 2022
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik