Mineralteknik

I vår forskning analyserar och optimerar vi sönderdelnings- och separationsprocesser och utvecklar flödesscheman baserande på materialkarakterisering, labbförsök samt modellering och simulering.

Med våra civilingenjörs- och masterutbildningar bidrar vi till kompetensförsörjning inom gruvindustrin. 

Ämnet etablerades som ett av de första på Luleå tekniska universitet. Sedan 1983 producerades mer än 40 doktorsavhandlingar och idag består forskargruppen av 7 senior forskare, varav 5 med handledningskompetens, en foskningsingenjör och 5 doktorander.

se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@317d938f
Lishchuk. V
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@527ad0c1
Jonsén. P, Hammarberg. S, Pålsson. B, Lindkvist. G
Minerals Engineering, ISSN: 0892-6875, Vol. 130, s. 76-84
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@5500a7a3
Malm. L, Kindstedt Danielsson. A, Sand. A, Rosenkranz. J, Ymén. I
Minerals Engineering, ISSN: 0892-6875, Vol. 127, s. 305-311
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik