Mineralteknik

I vår forskning analyserar och optimerar vi sönderdelnings- och separationsprocesser och utvecklar flödesscheman baserande på materialkarakterisering, labbförsök samt modellering och simulering.

Med våra civilingenjörs- och masterutbildningar bidrar vi till kompetensförsörjning inom gruvindustrin. 

Ämnet etablerades som ett av de första på Luleå tekniska universitet. Sedan 1983 producerades mer än 40 doktorsavhandlingar och idag består forskargruppen av 7 senior forskare, varav 5 med handledningskompetens, en foskningsingenjör och 5 doktorander.

Artikel, forskningsöversikt
Lishchuk. V, Koch. P, Ghorbani. Y, Butcher. A
Ingår i: Minerals Engineering
Artikel, forskningsöversikt
Chelgani. S, Parian. M, Semsari. P, Ghorbani. Y, Rosenkranz. J
Ingår i: Journal of Materials Research and Technology
Artikel i tidskrift
Bahrami. A, Ghorbani. Y, Sharif. J, Kazemi. F, Abdollahi. M, Salahshur. A, et al.
Mineral Processing and Extractive Metallurgy
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik