Mineralteknik

I vår forskning analyserar och optimerar vi sönderdelnings- och separationsprocesser och utvecklar flödesscheman baserande på materialkarakterisering, labbförsök samt modellering och simulering.

Med våra civilingenjörs- och masterutbildningar bidrar vi till kompetensförsörjning inom gruvindustrin. 

Ämnet etablerades som ett av de första på Luleå tekniska universitet. Sedan 1983 producerades mer än 40 doktorsavhandlingar och idag består forskargruppen av 7 senior forskare, varav 5 med handledningskompetens, en foskningsingenjör och 5 doktorander.

se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@5f1f6d7a
Chelgani. S, Parian. M, Semsari. P, Ghorbani. Y, Rosenkranz. J
Journal of Materials Research and Technology
se.ltu.edge.util.diva.DivaLocalizedItem@30e9e350
Bahrami. A, Ghorbani. Y, Sharif. J, Kazemi. F, Abdollahi. M, Salahshur. A, et al.
Mineral Processing and Extractive Metallurgy
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik