Hoppa till innehållet

Mineralteknik

I vår forskning analyserar och optimerar vi sönderdelnings- och separationsprocesser och utvecklar flödesscheman baserande på materialkarakterisering, labbförsök samt modellering och simulering.

Med våra civilingenjörs- och masterutbildningar bidrar vi till kompetensförsörjning inom gruvindustrin. 

Ämnet etablerades som ett av de första på Luleå tekniska universitet. Sedan 1983 producerades mer än 40 doktorsavhandlingar och idag består forskargruppen av 7 senior forskare, varav 5 med handledningskompetens, en foskningsingenjör och 5 doktorander.

Artikel i tidskrift
Patel. A, Enman. J, Gulkova. A, Guntoro. P, Dutkiewicz. A, Ghorbani. Y, et al.
Chemosphere, Vol. 263
Artikel i tidskrift
Chipakwe. V, Semsari. P, Karlkvist. T, Rosenkranz. J, Chehreh Chelgani. S
South African Journal of Chemical Engineering, Vol. 34, s. 135-141
Artikel, forskningsöversikt
Chipakwe. V, Semsari. P, Karlkvist. T, Rosenkranz. J, Chelgani. S
Ingår i: Journal of Materials Research and Technology
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik