Hoppa till innehållet

Mineralteknisk forskning

Publicerad: 18 april 2011

Rent principiellt är ämnets forskningsaktiviteter både materialorienterade såväl som processrelaterade. Eftersom det är ett ingenjörsämne karakteriseras mineraltekniken av dess nära anknytning till applikationer som har industriell relevans. Därför drivs ämnets utveckling av tillämpad forskning, som använder resultat från grundforskning. Forskningen är både experimentell och teoretisk.

För att kunna göra experimentella undersökningar på enstaka processer, men också för kombinationer av processer, är laboratoriet väl försett med utrustning i pilot- och bänkskala för alla enhetsoperationer väsentliga för mineralprocesser (t ex olika malningsutrustningar, diverse maskiner för fysikalisk separation). Vidare finns det mycket goda möjligheter till partikelanalys och kemisk och mineralogisk analys. Utrustningen används inte bara för forskningen utan används också i undervisningen inom ämnet. Vid undersökningar i industriell skala tas prov i processerna för senare bearbetning i laboratoriet.

Den teoretiska forskningen siktar på att skapa fysikaliska beskrivningar av mineraltekniska enhetsoperationer i form av processmodeller. I tillägg härtill skall modellerna medge förutsägning av resultatet även om invariablerna (materialflöde, regler- och designparametrar) ändras. Skapandet och appliceringen av metoder för processdesign och deras optimering är andra, systemorienterade forskningsuppgifter.