Mineralteknisk forskning

Rent principiellt är ämnets forskningsaktiviteter både materialorienterade såväl som processrelaterade. Eftersom det är ett ingenjörsämne karakteriseras mineraltekniken av dess nära anknytning till applikationer som har industriell relevans. Därför drivs ämnets utveckling av tillämpad forskning, som använder resultat från grundforskning. Forskningen är både experimentell och teoretisk.

För att kunna göra experimentella undersökningar på enstaka processer, men också för kombinationer av processer, är laboratoriet väl försett med utrustning i pilot- och bänkskala för alla enhetsoperationer väsentliga för mineralprocesser (t ex olika malningsutrustningar, diverse maskiner för fysikalisk separation). Vidare finns det mycket goda möjligheter till partikelanalys och kemisk och mineralogisk analys. Utrustningen används inte bara för forskningen utan används också i undervisningen inom ämnet. Vid undersökningar i industriell skala tas prov i processerna för senare bearbetning i laboratoriet.

Den teoretiska forskningen siktar på att skapa fysikaliska beskrivningar av mineraltekniska enhetsoperationer i form av processmodeller. I tillägg härtill skall modellerna medge förutsägning av resultatet även om invariablerna (materialflöde, regler- och designparametrar) ändras. Skapandet och appliceringen av metoder för processdesign och deras optimering är andra, systemorienterade forskningsuppgifter.

Hjalmar Lundbohm Research Center

HLRC

[http://www.hlrc.se]

Center of Advanced Mining and Metallurgy

CAMM

[http://www.camm.se/]

Sidansvarig och kontakt: Tommy Karlkvist

Publicerad: 18 april 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017