Viktor_prep
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Prep

Publicerad: 16 februari 2018

Primärresurs effektivitet genom förbättrad prediktering

Projektet omfattar partners från de ledande tre typerna av insättningar från olika delar av Sverige. Projektet syftar till att utveckla en integrerad modellerings- och simuleringsmiljö för att genomföra en omfattande modellbaserad prognos för fördelning av primära mineralresurser. Projektet omfattar flera industrier (LKAB, Boliden, Lundin Mining, Outotec) och akademiska partners (Chalmers University). Det främsta förväntade resultatet från projektet är en rumslig geometallurgisk modell som utvecklats genom att använda mineralförädlingsparametrar i en blockmodell. Tre fallstudier vid olika utvecklingsstadier används som fallstudier. Projektets inledande skede omfattar utveckling av datamodeller för att organisera de geologiska data i en gemensam struktur. Då måste analystekniker och antal prov som krävs, definieras baserat på insättningstypen och scenen för insättningsutveckling. Slutligen kan processparametrar erhållna från resurskaraktärisering (datainsamling) distribueras i en geometallurgisk modell.