Mineralteknik vid Luleå tekniska universitet Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mineralteknik

Publicerad: 7 mars 2011

Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära ämnen, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.

I vår forskning analyserar och optimerar vi sönderdelnings- och separationsprocesser och utvecklar flödesscheman baserande på materialkarakterisering, labbförsök samt modellering och simulering. Med våra civilingenjörs- och masterutbildningar bidrar vi till kompetensförsörjning inom gruvindustrin. 

Ämnet etablerades som ett av de första på Luleå tekniska universitet. Sedan 1983 producerades 31 doktorsavhandlingar och idag består forskargruppen av 7 senior forskare, varav 5 med handledningskompetens, en foskningsingenjör och 5 doktorander.