Hoppa till innehållet

Noaks teknikpris 2015 till Jan Stener, Mineralteknik

Publicerad: 23 november 2015

Norrbottensakademins teknologpris har sedan 1996 utdelats till studerande vid Luleå tekniska universitet för framstående studier inom de tekniska och naturvetenskapliga vetenskaperna inom grund-, avancerad eller vid särskilda skäl forskarutbildningsnivå. Prissumman är på 10 000 kronor.

Jan Stener använder i sin forskning ultraljudsteknik som normalt används inom till exempel navigation eller inom vården för att förbättra LKABs processer för separation av järnmalm från annat material.

–  Det känns väldigt roligt att få pris för min forskning från Norrbottensakademien. Efter att ha bott nästan 10 år i Norrbotten känns det som hemma och jag blir gärna kvar här efter min forskarutbildning. Pengarna kommer väl till pass; det blir bland annat en ny skjorta till den stundande disputationen, säger Jan Stener, doktorand inom mineralteknik vid Luleå tekniska universitet.

Teknikpriset - motivering

Jan Stener arbetar vid Luleå tekniska universitet inom Hjalmar Lundbohm Research Center med projektet Wet Low-Intensity Magnetic Separation - Measurements and Models. I detta har han utvecklat metoder för att med ultraljud "se in" i opaka pulper med upp till 9 volymprocent fast och med ett penetrationsdjup upp till cirka 50 millimeter. Det går då att bestämma hastighetsprofiler och densitetsvariationer i pulpen. Mätningar har gjorts i succesivt mer komplicerade mätmiljöer: en ideal strömningskanal, i en liten kontinuerlig våtmagnetisk laboratorieseparator och slutligen i pilotskala vid LKAB. Resultaten visar att mättekniken fungerar.

Undersökningar med så här pass tjocka suspensioner, varierande ultraljudsfrekvenser och uppnådda informationsdjup är inte tidigare publicerade. Mättekniken har väckt industrins intresse eftersom den är generellt tillämpbar vid mätning i trånga kanaler, där det bara är möjligt att komma åt att mäta från en sida av utrustningen. Det är också möjligt att använda tekniken som en överlastsensor i våta svagmagnetiska separatorer.

Jan Stener är en mycket värdig mottagare av Noaks teknikpris.

Taggar