Hoppa till innehållet

Gruv- och berganläggningsteknik

Gruv- och bergteknik vid Luleå tekniska universitet har ett brett fokusområde och omfattar forskningsaktiviteter om grundläggande kunskaper för tillämpade applikationer inom gruv- och underjordsteknik. Utbildningen och forskningen inom gruv- och bergteknik vid Luleå tekniska universitet går tillbaka till 1971. Under 2011 blev Swebrec kompetenscenter, som fokuserar på sprängningsteknik, detonation och fragmentering, en del av ämnet bergteknik.

Ämnet Gruv- och Berganläggningsteknik vid Luleå universitet är globalt känd för sin FoU-verksamhet och innovativa lösningar på gruvproblem och har ett brett internationellt forskningsnätverk spritt över hela världen. Den nuvarande forskningsverksamheten finansieras och sponsras genom EU:s forskningsprogram, strategiska forskningsbidrag från nationella finansiärer, gemensamma bransch-statliga initiativ och projekt från industrin.

Följande forskningsområden är idag i fokus:

  • Teknik relaterad till verksamhet inom gruvdrift och underjordisk konstruktion; från enhetsoperationer till automatisering, robotisering, gruvproduktionsoptimering, Batterierdrivna fordon (BEV) och AI / maskininlärning.
  • Bergmekanik; från grundläggande hållfasthet och deformationer av berg till avancerade prediktionsmodeller och bergförstärkning
  • Sprängteknik genom Swebrecs forskning
  • Gruvseismicitet
  • Injektering
  • Gruv- och tunnelventilation
  • Miljöpåverkan från gruv- och utvinningsaktiviteter
Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 54, nr. 5, s. 2267-2289
Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, Vol. 13, nr. 4, s. 767-773
Tanzania Journal of Science, Vol. 47, nr. 1, s. 180-193
Hitta fler i publikationsdatabasen , Öppnas i nytt fönster/flik