Gruv- och Berganläggningsteknik
Gruv- och Berganläggningsteknik vid Luleå tekniska universitet

Gruv- och berganläggningsteknik

Gruv- och Berganläggningsteknik omfattar berg och bergmassors mekaniska och fysikaliska beteende och egenskaper, samt dimensionering av bergkonstruktioner, sprängteknik, fragmentering, produktionsteknik vid bergbyggande och gruvbrytning samt underhåll av bergkonstruktioner.

Ämnet består av fyra huvudområden: Produktionsteknik, Sprängteknik och fragmentering, Bergmekanik, samt det nya området Ventilation av bergkonstruktioner. Forskningen är huvudsakligen tillämpad med inriktning mot gruv-, anläggnings- och energibranschen och syftar t ex till att förbättra produktiviteten genom att effektivisera de ingående processerna samt att anpassa produktionen till förändrade villkor som t ex ökande brytningsdjup, förbättra/optimera fragmenteringen av berg och malm vid sprängning, öka säkerheten, minska produktionsstörningar orsakade av bergutfall, minska gråbergsinblandning och malmförluster. Ämnets seniorer ansvarar för all grundutbildning inom området.

Ämnet är en sammanslagning av forskningsämnena Bergteknik, Bergmaskinteknik och Bergmekanik, och har sedan starten 1974 producerat 42 doktorsavhandlingar. Idag består forskningsämnet av 13 seniorer på campus samt 3 adjungerade-gästseniorer och 16 doktorander.

Sidansvarig och kontakt: Andreas Eitzenberger

Publicerad: 9 januari 2014

Uppdaterad: 14 mars 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017