Gruv- och berganläggningsteknik

Ämnet består av fyra huvudområden: Produktionsteknik, Sprängteknik och fragmentering, Bergmekanik, samt det nya området Ventilation av bergkonstruktioner.

Forskningen är huvudsakligen tillämpad med inriktning mot gruv-, anläggnings- och energibranschen och syftar t ex till att förbättra produktiviteten genom att effektivisera de ingående processerna samt att anpassa produktionen till förändrade villkor som t ex ökande brytningsdjup, förbättra/optimera fragmenteringen av berg och malm vid sprängning, öka säkerheten, minska produktionsstörningar orsakade av bergutfall, minska gråbergsinblandning och malmförluster. Ämnets seniorer ansvarar för all grundutbildning inom området.

Ämnet är en sammanslagning av forskningsämnena Bergteknik, Bergmaskinteknik och Bergmekanik, och har sedan starten 1974 producerat 42 doktorsavhandlingar. Idag består forskningsämnet av 13 seniorer på campus samt 3 adjungerade-gästseniorer och 16 doktorander.