Forskning inom Gruv- och Berganläggningsteknik

Publicerad: 27 juni 2011

Vår forskning kan grupperas i fyra områden: Bergmekanik, Bergteknik, Sprängteknik och Bergmaterial.

Forskningen har tillämpning inom såväl anläggningsindustrin som gruvindustrin. Inom forskningsämnet finns två centrumbildningar, CBM (Bergmaterial) samt SweBReC (sprängning). Forskningen inom de fyra områdena kan beskrivas enligt följande:

Bergmekanik

 • Numerisk analys
 • Experimentell bergmekanik – Laboratoriebaserad och fältbaserad

med tillämpning på:

 • Tunnlar
 1. Tunneldrivning
 2. Brand i tunnlar
 3. Isbildning
 • Gruvor
 1. Brytning på stora djup
 2. Bergförstärkning
 3. Marksättningar på grund av gruvbrytning

Bergteknik

 • Tunneldrivning
 • Gruvproduktion
 • Brytning på stora djup

Bergmaterial

 • Forskningen inom området Bergmaterial behandlar bergmaterialets mekaniska och tekniska egenskaper (val av användningsområde, klassificering av bergmaterial, olika minerals betydelse för egenskaperna).'

Sprängteknik

 • Sprängteknik – fragmenteringsmekanismerna
 • Detonik – detonationsförloppet