Anställda - Gruv- och Berganläggningsteknik

Ämnesföreträdare

Erling Nordlund

Nordlund, Erling - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493535
Rum: F614 - Luleå»

Professor

Savka Dineva

Dineva, Savka - Professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493214
Rum: F611 - Luleå»
Daniel Johansson

Johansson, Daniel - Professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492361

Schunnesson, Håkan - Professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491696
Rum: F602 - Luleå»

Adjungerad professor

Lars-Olof Dahlström

Dahlström, Lars-Olof - Adjungerad professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 031-7715000

Sjöberg, Jonny - Adjungerad professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Biträdande professor

Funehag, Johan - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491489
Anna Gustafson

Gustafson, Anna - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493309
Rum: F614 - Luleå»
David Saiang

Saiang, David - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493407
Rum: F612 - Luleå»
Ping Zhang

Zhang, Ping - Biträdande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493016
Rum: F609 - Luleå»

Universitetslektor

Andreas Eitzenberger

Eitzenberger, Andreas - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492267
Adrianus Halim

Halim, Adrianus - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493484
Nikolaos Petropoulos

Petropoulos, Nikolaos - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492827

Yi, Changping - Universitetslektor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491731

Forskare

Mihaylov, Dimitar - Forskare

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492447
Rum: F650 - Luleå»
Bartlomiej Skawina

Skawina, Bartlomiej - Forskare

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492949

Doktorand

Anneliese Botelho

Botelho, Anneliese - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492444
Rum: F606 - Luleå»

Liaghat, Samaneh - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491417
Sohail Manzoor

Manzoor, Sohail - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491418
Nooraddin Nikadat

Nikadat, Nooraddin - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491010
Rum: F604 - Luleå»
Pouria Taleghani

Taleghani, Pouria - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493520
Rum: F606 - Luleå»

Varannai, Balazs - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491389

Forskningsing 1:e

Ulf Nyberg

Nyberg, Ulf - Forskningsing 1:e

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492862
Hans Åhlin

Åhlin, Hans - Forskningsing 1:e

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491390

Forskningsingenjör

Ulf Stenman

Stenman, Ulf - Forskningsingenjör

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Byggkonstruktion och brand, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493187
Rum: F656 - Luleå»

Universitetsadjunkt

Alf Westerlund

Westerlund, Alf - Universitetsadjunkt, Lärare

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493701

Universitetsadjunkt, adjungerad

Sundqvist, Fredrik - Adjungerad universitetsadjunkt

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskningsassistent

Shekhar, Gurmeet - Forskningsassistent

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493402
Senzia Warema

Warema, Senzia - Forskningsassistent

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491821
Rum: F604 - Luleå»
Jeroen van Eldert

van Eldert, Jeroen - Forskningsassistent

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491499

Övrig personal

Jenny Greberg

Greberg, Jenny - Bitr�dande professor

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492840
Rum: F613 - Luleå»