Hoppa till innehållet
Foto: LKAB
Luleå tekniska universitet inriktar sig på fyra olika forskningsområden inom den LKAB-relaterade satsningen mot digitaliserad, automatiserad och koldioxidfri gruva. Foto: LKAB Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

80 miljoner investeras på hållbarare gruvbrytning

Publicerad: 22 september 2021

LKAB satsar 80 miljoner kronor på forskning om hållbar gruvdrift med målet, koldioxidfria processer och produkter år 2045. Hälften av summan satsas på samarbete i fyra olika forskningsprojekt tillsammans med Luleå tekniska universitet, som är ledande universitet inom tillämpad forskning och utbildning för gruvindustri och metallutvinning, i Sverige och Norden.

– Sedan starten av Luleå tekniska universitet och speciellt de senaste årtiondena, har LKAB varit vår starkaste samarbetspartner. Vi är mycket glada att vi har fått förnyat förtroende att hjälpa till i den gröna omställningen som LKAB inlett. Det ligger helt i linje med Luleå tekniska universitets strategi för en framtida autonom, effektiv och hållbar gruvbrytning, säger Daniel Johansson, professor i gruv- och berganläggningsteknik, vid Luleå tekniska universitet.

För ökad säkerhet och minskade koldioxidutsläpp

LKAB:s olika forskningsuppdrag påbörjas omedelbart och pågår till slutet av år 2024. De omfattar främst områden som underjordstransporter och energieffektivitet, men även riskhantering för ökad säkerhetsmedvetenhet.  

– Att öka säkerheten och sänka koldioxidutsläppen, men också öka produktiviteten i våra gruvor är oerhört viktigt för att LKAB ska kunna fortsätta leverera klimateffektiva järnmalmsprodukter. Den här satsningen är ett steg av många som hjälper oss att nå våra mål, säger Jordi Puig, avdelningschef för gruvteknik, LKAB.

Fyra projekt vid Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet kommer att inrikta sig på fyra olika forskningsområden inom den LKAB-relaterade satsningen mot digitaliserad, automatiserad och koldioxidfri gruva. Totalt berör forskningssatsningen på Luleå tekniska universitet tio seniora forskare, ett flertal doktorander och postdoc som tillsammans ska skapa nytta för både gruvrelaterad- forskning och utbildning. De fyra projekten är:

  • Utvärdering av alternativa brytningsmetoder, handlar bland annat om att optimera gruvtransportprocesser med integration av ny utrustning och att hitta förbättringar i produktivitet, energiförbrukning och processeffektivitet i gruvdriften.
  • Förbättra produktivitet och energieffektivisering vid lastning av malm, där projektets mål är att bland annat utveckla och utvärdera nya utlastningskriterier vid olika potentiella produktionsscenarios.
  • Strategier vid brytning på stora djup för att hantera seismiska risker, forskarna utvecklar ett verktyg för seismisk riskbedömning och metoder för att utvärdera brytningens effekter samt se möjligheterna med att prediktera seismiska händelser.
  • Alternativa transportsystem för gruvindustrin, här ska man bland annat undersöka helt nya alternativa transportsystem för gruvindustrin för en effektiv materialhantering under jord.

Daniel Johansson är mycket positiv till projektens inriktning på Luleå tekniska universitet.

– Forskningsprojektens fokus och ambitioner ligger helt rätt i tiden, när vi nu går mot nya samhällsviktiga mål med stora tekniska ambitioner. Vi ser fram emot att få vara med att bidra till detta teknikskifte, där även säkerheten är av största vikt, säger Daniel Johansson.

Forskningsresultaten delas fritt

I LKAB:s samverkansprojekt för en digitaliserad, automatiserad och koldioxidfri gruva har en regelbunden dialog förts med akademien och i början av 2021 togs beslut om att finanisera tio forskningsprojekt. Förutom med Luleå tekniska universitet, sker samarbeten med  Örebro universitet och Mälardalens högskola och diskussioner förs med fler universitet. 

– Initiativet stöder vår strategi att sätta en ny världsstandard för gruvbrytning. Forskningsresultaten kommer att delas fritt som så kallad ”open source” med våra partners ABB, Combitech, Epiroc och Sandvik och på sikt även med andra företag, säger Jordi Puig, avdelningschef för gruvteknik, LKAB.

Medverkande seniora forskare vid Luleå tekniska universitet inom gruv- och berganläggningsteknik: Bartlomiej Skawina, universitetslektor, Jenny Greberg, biträdande professor, Fredrik Sundqvist, adjungerad universitetsadjunkt, Anna Gustafson, biträdande professor, Håkan Schunnesson, professor, Ping Zhang, biträdande professor, Savka Dineva, professor, Nikolaos Petropoulos, universitetslektor, Daniel Johansson, professor

Kontakt

Daniel Johansson

Daniel Johansson, Professor

Telefon: 0920-492361
Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser