Disputation Jessica Vatcher, Gruv- och berganläggningsteknik

6 nov. 2017, 10:00 - 11:00
Luleå, A1547

Listening to the story of the rock mass

Vatcher, Jessica -

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491468