Disputation Rajib Ghosh, Gruv- och berganläggningsteknik

8 nov. 2017, 10:00 - 11:00
Luleå, F1031

Assessment of rock mass quality and its effects on charge ability using drill monitoring technique

Rajib Ghosh

Ghosh, Rajib - Doktorand

Organisation: Gruv- och Berganläggningsteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492588