Hoppa till innehållet
Foto_utb_hemsida_2.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Grundutbildning

Publicerad: 27 juni 2011

Vid vårt forskningsämne undervisar vi inom Gruv- och Berganläggningsteknik vilket omfattar berg och bergmassans mekaniska och fysikaliska beteende och egenskaper, samt dimensionering av bergkonstruktioner, sprängteknik, fragmentering, produktionsteknik vid bergbyggande och gruvbrytning.

Vi medverkar med kurser i följande program vid Luleå tekniska universitet:

 • Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad och inriktningen Jord- och bergbyggnad
 • Mastersprogrammet Väg och Vattenbyggnad med inriktning mot jord och berg

Som student på civilingenjörsprogrammen i Väg- och vattenbyggnad med inriktning mot Jord- och bergbyggnad läser du följande kurser inom bergteknik, bergmekanik och gruvteknik:

 • T0013B - Berganläggningsteknik
 • T0014B - Introduktion till Bergmekanik
 • T7002B - Dimensionering av bergkonstruktioner
 • T7008B - Brytningsmetoder
 • T7006B - Tillämpad sprängteknik
 • T7023B - Tunnelprojektering
 • T7025B - Projektkurs i Jord och berg

Utöver de obligatoriska kurserna ovan har du möjlighet att läsa ytterligare kurser inom samma ämnesområden, dvs. bergteknik, bergmekanik och gruvteknik. De är:

 • T7026B - Gruvdesign och brytningsekonomi
 • T7022B - Avancerad bergmekanik
 • T7020B - Tillämpad bergmekanik

Utöver kurserna ovan ger vi också följande kurs i masterprogrammet :

 • T7001B - Bergmekanikens grunder

Båda programmen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) som oftast utförs i samarbete med företag i branschen alternativt i anslutning till forskningsprojekt som bedrivs inom forskningsämnet.

Du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att genomföra ditt självständiga arbete inom bergteknik, bergmekanik och gruvteknik, eller om du har frågor om våra kurser.