Hoppa till innehållet

Forskning i Piteå – Musikalisk gestaltning

Musikalisk gestaltning är ett forskningsämne där problemställningar med relevans för musikaliskt skapande och lärande undersöks. Ämnet förenar kunskapsformer i konst och vetenskap och omfattar hela det musikaliska fältet, oavsett genre eller uttrycksform. Forskning i Musikalisk gestaltning bedrivs i samarbete med det professionella musiklivets aktörer, men också tvärdisciplinärt med andra forskningsdiscipliner och i samarbete med andra konstformer.

Forskning i musikalisk gestaltning har bedrivits vid Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet sedan 2004. Musikhögskolans forskningsmiljö har idag en stark internationell profil inom forskning på musikalisk interaktion, med en bas i forskningsklustret GEMM (Gesture, Embodiment and Machines in Music).

Detta är en tvärdisciplinär forskningsmiljö, där också forskning i ljudteknik utgör en viktig komponent. Forskning i musikalisk gestaltning är djupt rotad i konstnärliga praktiker och professionskunskap. Konstnärliga resultat tar form som framföranden, partitur och inspelningar. Här utgör Studio Acusticum och Universitetsorgeln en mycket viktig infrastruktur.

I det internationella forskningsprojektet The Global Hyperorgan utgör GEMM och Luleå tekniska universitet en ledande part, tillsammans med Orgelpark i Amsterdam, där universitetsorgelns unika egenskaper skapar nya konstnärliga och vetenskapliga möjligheter. GEMM samarbetar också med Norrbotten NEO i skapandet av nya verk med interaktiva teknologier.

Forskning i Musikalisk gestaltning involverar hela miljön i Piteå i samarbetsprojekt som har vidare förgreningar både inom Luleå tekniska universitet, samt nationellt och internationellt. Den centrala byggstenen är forskningsklustret GEMM (Gesture, Embodiment and Machines in Music) som leds av professor och ämnesföreträdare Stefan Östersjö. GEMM bildades 2018, och gör internationellt ledande och tvärdisciplinär forskning på interaktivitet i musikaliskt skapande.

GEMM bedriver grundforskning i musikalisk gestaltning genom utvecklandet av metoder för multimodal datainsamling och analys. Samtidigt är den tillämpade forskningen viktig, och här utgör samarbetet med professionella aktörer i musiklivet en central faktor. GEMM syftar till att driva utvecklingen i musiklivet, regionalt, nationellt och internationellt. I direkt samarbete med regionala aktörer som Norrbotten NEO och Studio Acusticum, samt med musikteknologiföretaget Gestrument, skapas nya konstnärliga projekt, kompositioner och teknologiska redskap som för musiken vidare i samhället.

Vid Musikhögskolan är forskning i Musikalisk gestaltning en integrerad del av utbildningen på grund- och avancerad nivå. För att utveckla förhållandet mellan forskning och utbildning ges forskarutbildning också i musikalisk gestaltning med särskilt fokus på pedagogik i högre musikutbildning.

Forskningsprojekt

  • Pop into My Head: An Inside Perspective on the Making and Shaping of Melodies in Popular Songwriting (David Myhr)
  • Släpp sångarna loss! Ett konstnärligt utforskande av röstfacksnormer och genusstrukturer inom opera (Tove Dahlberg)
  • Musical Gestures in Performance: A Creative Space in Music Making (Kerstin Frödin)
  • ELPIS – Reconstruction and Innovation: Creative Processes in Making a Contemporary ‘Renaissance’ Opera (Daniel Stighäll)
  • Att tonsätta en kulturmiljö – minoritetsspråk och kultur som grund i musikaliskt skapande (Torbjörn Ömalm)

Kontakt

Stefan Östersjö

Stefan Östersjö, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0911-72606
Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
RAFAEL ADOBAS BAYOG
Musikstudent vinnare i internationell flöjttävling

Den 27 mars 2022 belönades Rafael Adobas Bayog med 1:a pris i Kobe International Flute Competition. Rafael Adobas Bayog är flöjtist i Kungliga Filharmonikerna och student från Internationella Orkesterakademin vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet.

En svensk jul
Students verk uruppförs inför miljonpublik

Erik Karsendal studerar komposition på Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet. Hans stycke ”Snön” kommer att uruppföras under en konsert från Studio Acusticum i Piteå som radiosänds till miljontals lyssnare via European Broadcasting Union (EBU).

Studiomusiker blir årets Allan Edwall-stipendiat

Basisten Klas Höglund har tilldelats 2021 års Allan Edwall stipendium. Han läser för närvarande till studiomusiker på Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet.