Laboratorium och utrustning Musikalisk gestaltning

Publicerad: 31 mars 2011

År 2007 invigdes det nya konserthuset, Studio Acusticum (http://www.acusticum.com), vars innertak kan höjas och sänkas upp till 5 meter genom en elektrisk motor. Därigenom kan en betydande variation i akustiken åstadkommas (mellan 1,2 och 2,6 sekunders efterklang), vilket gör att salen kan anpassas för olika typer av konserter och dessutom kan fungera som ett musikaliskt, ljudtekniskt och akustiskt laboratorium, där relationen mellan akustiska egenskaper och musicerande undersöks.

Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet, med placering i konserthallen Studio Acusticum, är en banbrytande innovativ orgel av en av Europas främsta orgelbyggare, Gerald Woehl, Marburg, Tyskland (http://acusticumorgan.com). Invigningen är planerad till mars 2012. Orgeln har en klassisk kärna med anknytning till tyskt 1700-tal, samt därutöver ett stort antal stämmor som representerar olika 1800- och 1900-talstraditioner. Den innehåller också ett antal s k effektregister av slagverkstyp. I planerna för orgelns fortsatta utveckling ingår  ett unikt övertonsverk som möjliggör helt nya klangfärger. Orgeln kommer även att vara spelbar via Internet. Orgel Acusticum har varit föremål för en doktorsavhandling, Joaõ Segurados Never Heard Before: A Musical Exploration of Organ Voicing , och ingår i det pågående Vetenskapsrådsstödda forskningsprojektet "Tolkningsrum", där sambandet mellan musikalisk interpretation och rumsakustik utforskas. 

Stor betydelse för den konstnärliga forskningen och utvecklingsarbetet har också den professionella kammarensemblen Norrbotten NEO(http://www.norrbottenneo.com), bildad 2007, som är en ledande ensemble med specialisering på ny konstmusik.  Norrbotten NEO har sin hemvist i Studio Acusticum.

Institutionen är även i övrigt väl utrustad för interdisciplinär forskning där musik och teknik kombineras. Inspelningsutrustningen är bland de bästa i Sverige och omfattar avancerad digital utrustning för inspelning och redigering samt mikrofoner och mixerbord av högsta professionella klass.