Hoppa till innehållet

I min familj är vi omusikaliska

Publicerad: 8 april 2014

Joakim Hellgrens licentitatuppsats vill med utgångspunkt i barns erfarenheter öka förståelsen för barns musikaliska identitet och dess utveckling. Syftet kan även sammanfattas i följande frågeställningar:
Vad konstituerar barns musikaliska identitet?
Hur förändras barnens musikaliska identitet i detta spelprojekt?