Hoppa till innehållet

Öppenhet och medvetenhet

Publicerad: 16 oktober 2017

En fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion.

Syftet med Cecila Ferm Almqvist avhandling är att ur ett lärarperspektiv beskriva, analysera och försöka förstå musikdidaktisk interaktion mellan lärare och elever i grundskolans obligatoriska musikundervisning för barn i åldern 10-12 år. I fokus finns lärarnas tankar, handlingar och reflektioner.