Hoppa till innehållet

Age on Stage – dans som konstnärlig uttrycksform för äldre

Publicerad: 17 oktober 2017

Vem som helst kan uttrycka sig med dans. En människas kropp utgör alltid utgångspunkt för ett uttryck, oavsett skepnad, förutsättningar eller sammanhang. I studien studeras människor över 65 år när de delar ideer i och genom dans som konstnälrig uttrycksform. Det specifika syftet med studien är att analysera och beskriva fenomenet ”Age on stage" – äldre människors upplevelser av dans som konstnärlig uttrycksform

Förberedelser för, deltagande i och reflektion över dansworkshops ledda av Charlotta Öfverholm, utgör situationer som dokumenteras och analyseras ur ett fenomenologiskt perspektiv. I fokus för undersökningen finns möjligheter, begränsningar, förväntningar, förutsättningar, visioner, traditioner samt estetisk erfarenhet och kommunikation. Riktning, känslor, rörelse, deltagande, närvaro och inkludering är begrepp som elaboreras med under studiens gång.

Workshops observeras och dokumenteras med hjälp av fältnotiser och videofilm. Utvalda deltagare intervjuas, och samtliga skriver reflektioner inför, under och efter workshops. Det samlade materialet analyseras med syfte att beskriva studiens fenomen. Film och text används i samtliga studiens faser, vilket utgör en form av Arts Based Research.

Artiklar om Age on Stage