Hoppa till innehållet

De estetiska ämnenas praktik

Publicerad: 27 mars 2014

I ett samarbete med Høgskolen i Bergen/Griegakademiet bedrivs en two-case-studie med fokus på de estetiska ämnenas praktik i grundskolans första till sjätte år.

Genom etnografiska studier vid en norsk och en svensk grundskola som säger sig arbeta aktivt med de estetiska ämnena, söks svar på frågor som Hur verksamheten bedrivs, hur den upplevs av ledare, lärare och elever samt hur den omnämns bland de inblandade. Hittills har rektorns roll visat sig vara mycket viktig för ämnes status och förutsättningar. Teman som också framträder är inkludering, samarbete, integrering, bedömning, funktion, meningsfullt lärande, och ramfaktorer, nationella styrfaktorer och samarbete med lokalsamhället. Studien beräknas vara fullt genomförd i slutet av 2014.

Artiklar om De estetiska ämnenas praktik

Kontaktperson