Hoppa till innehållet

Estetisk kommunikation och demokrati

Publicerad: 27 mars 2014

Under flera år har begrepp som musik, musikaliskt lärande, musikdidaktik, inklusion, delaktighet, kommunikation och demokrati undersökts ur fenomenologiska filosofiska perspektiv, med direkt eller indirekt koppling till praktik och styrdokument.

Hannah Arendt, Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger, Michelle Dufrenne, Käthe Meyer-Drawe och Martin Langeveld är filosofer som använts för att ge begreppen mening och implicera vad musik kan vara, upplevas, läras, undervisas, förstås i relation till styrdokument, kommuniceras samt göra världen hanterbar i ett demokratiskt samhälle. Även hur musikaliskt lärande kan förstås som estetisk kommunikation har studerats och då bland annat i relation till John Deweys syn på demokrati. Öppenhet, medvetenhet, nyfikenhet, ömsesidig respekt, översättning och reflektion är begrepp som återkommer som guidning av ovanstående pedagogiska processer.

Artiklar om Estetisk kommunikation och demokrati

Kontaktperson